Prostovoljstvo

Prostovoljstvo v okviru evropske solidarnostne enote

17. 1. 2022 avtor: Uredništvo
prostovoljstvo

Prejšnji teden je Evropska komisija objavila eno izmed prvih pobud evropskega leta mladih 2022, in sicer predlog priporočila Sveta EU o prostovoljstvu mladih. Z njim želi mlade spodbuditi k transnacionalnemu prostovoljstvu v okviru evropske solidarnostne enote ali drugih programov na nacionalni ravni.

Prostovoljstvo ključno prispeva k razvoju spretnosti in kompetenc mladih, vlogo pa ima tudi pri pozitivnem soočanju z družbenimi izzivi. Namen predlaganega priporočila je povečati vključenost, kakovost, priznavanje in trajnost transnacionalnega prostovoljstva mladih. Priporočilo obravnava ovire za prostovoljsko mobilnost, v njem pa so preučene tudi izkušnje, pridobljene med pandemijo COVID-19 in pri izvajanju evropske solidarnostne enote, ki letos praznuje pet let delovanja.

Ob objavi priporočila je evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marija Gabrielpovedala: „Mladi, ki želijo sodelovati pri oblikovanju boljše in bolj vključujoče Evrope, se vse pogosteje odločajo za prostovoljstvo. Namen te nove pobude je izboljšati kakovost njihove izkušnje in odpraviti preostale ovire za čezmejno mobilnost. Med evropskim letom mladih 2022 bo mladim zagotovila še več priložnosti, da izkažejo svojo solidarnost.“

Delež evropskih mladih, ki so se udeležili organiziranih prostovoljskih dejavnosti, se od leta 2011, ko je 24% mladih navedlo, da so se v zadnjih 12 mesecih udeležili organiziranih prostovoljskih aktivnosti, stalno povečuje. Leta 2019 je bilo takih že 34%.

Predlog Komisije o prostovoljstvu mladih države članice med drugim poziva, naj zagotovijo, da bo dostop do transnacionalnih prostovoljskih aktivnosti izvedljiva možnost za vse mlade, tudi za tiste z manj priložnostmi. Komisija je pripravljena izvajanje priporočila podpreti z mehanizmi sodelovanja in orodji strategije EU za mlade ter mladinskih programov EU, kot sta Erasmus + in Evropska solidarnostna enota. Skupni proračun programa Evropska solidarnostna enota za obdobje 2021–2027 znaša milijardo evrov, od tega je v letu 2022 na voljo več kot 138 milijonov evrov.