Digitalizacija / Izobraževanje

Prva konferenca projekta Digital NGO

17. 2. 2022 avtor: Mladinska mreža MaMa

V četrtek, 17. februarja, je potekala prva konferenca projekta Digitalni NGO – Digitalna nova generacija organizacij, ki se je osredotočala na digitalizacijo nevladnih organizacij. Nevladne organizacije imajo v družbi namreč vedno večjo vlogo, zato je zelo pomembno, da so čim bolj usposobljene za učinkovito opravljanje dela.

Konference, ki v ospredje postavlja pomen zbiranja in obdelave podatkov o aktivnostih in učinkih nevladnih organizacij ter posredovanje le-teh do ključnih deležnikov in splošne javnosti, se je udeležilo okrog 100 udeležencev.

Udeležence konference je nagovoril minister za javno upravo, g. Boštjan Koritnik, ki je izpostavil, da je bila prav pandemija korona virusa tista, ki je pokazala na nujnost digitalnih storitev in rešitev na različnih področjih. »Digitalizacija ni samo stvar podjetij, temveč celotne družbe, NVO pa so njen pomemben del.« Poudaril je, da na ministrstvu za javno upravo slišijo potrebe po zagotovitvi spodbude nevladnim organizacijam na področju pridobivanja digitalnih orodij in znanj, ter izpostavil nekatere izmed razpisov, ki jih ministrstvo nudi na tem področju. Ob evropskem letu mladih si bo ministrstvo prizadevalo tudi za projekt, ki bi v ospredje postavil identificiranje vsebin in metod, ki bi med mladimi prispevale k poznavanju politike in k njihovi večji vključenosti.

Zbrane je nagovorila tudi Neža Polh, generalna sekretarka SZOTK, ki je med drugim izpostavila, da večina organizacij nima orodij za beleženje učinkov dela, ki bi te približali javnosti in ključnim deležnikom. Merjenje učinkov na skupnost in družbo ter njihov vpliv na okolje je namreč ključnega pomena – prav zato so oblikovali trajnostni model, katerega cilj je v dveh letih vključiti sto NVO v proces digitalizacije.

»Konferenca ni pomembna samo, ker je digitalizacija naša realnost, ampak ker lahko z njo oblikujemo prihodnost mladih in mladinskih organizacij.« je dejala Dolores Kores, direktorica Urada RS za mladino. Opozorila je, da stvari niso tako samoumevne, kot se mogoče zdijo – ostaja še veliko vprašanj in izzivov, ter na tem mestu pozdravila projekt, ki ta vprašanja in izzive naslavlja.

Prof. dr. Tomaž Deželan je predstavil rezultate ankete, ki je bila izvedena v okviru projekta, in poudaril, da je digitalizacija med NVO sicer prisotna, ne gre pa za poglavitno temo. »Digitalizacija je nekaj, kar moramo usvojit, da bomo vse ostale stvari, ki jih počnemo, počeli dobro oziroma učinkovito.« Izpostavil je, da lahko projekt zelo veliko prispeva, hkrati pa poudaril, da NVO še vedno ostajajo to kar so – določenih aktivnosti ni mogoče digitalizirati, po drugi strani pa lahko na določenih področjih digitalizacija njihovo poslanstvo samo še izboljša oziroma okrepi.

Vodja Urada za mladino na Mestni občini Ljubljana, ga. Katarina Gorenc, je predstavila izkušnje z orodjem Logbook, ki ga MOL uporablja v sodelovanju z mrežo mladinskih centrov. Izpostavila je njegovo dodano vrednost pri spremljanju dela aktivnosti mladinskih centrov – tako izvajalcev, kot tudi obiskovalcev, ter evalvacijo ki prikazuje zelo konkretne rezultate. »Zaradi uporabe orodja mi sedaj vemo, da v ljubljanskih mladinskih centrih 63% mladih meni, da so zaradi delovanja v mladinskem centru postali bolj samozavestni. Vrednost se kaže predvsem na področju beleženja učinkov dela, to se mi zdi pravi način da pokažemo in dokažemo da mladinsko delo je potrebno in pomembno in da potrebuje dodatno podporo.«

Orodje Logbook bo v okviru projekta Digital NGO služilo kot osnova za nadgradnjo v platformo za merjenje aktivnosti in učinkov nevladnega sektorja, s standardiziranimi elevacijskimi vprašalniki. Z jasnim in preglednim orodjem za prikazovanje učinkov in aktivnosti dela, tako za namene komunikacije z odločevalci, kot za optimizacijo lastnih delovnih procesov, se lahko bistveno pripomore k opolnomočenju nevladnega sektorja.

O izkušnjah, pričakovanjih in željah glede digitalnih orodij za merjenje učinkov so udeleženci razpravljali na delavnici, ki je sledila predstavitvam. V razpravi, ki je sledila delavnicam pa je prišlo do plodne izmenjave mnenj, ki bo služila kot podlaga pri razvoju novega orodja in nadaljevanju projekta Digital NGO.

Projekt je financiran s strani Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije in se izvaja v konzorcijskem partnerstvu treh organizacij: Mreže MaMa, IPM Akademije in SZOTK – Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.