Okolje in trajnost

Prvi globalni politični okvir za zaščito otrok na begu pred podnebnimi spremembami

1. 8. 2022 avtor: Slovenska fundacija za UNICEF

UNICEF, Mednarodna organizacija za migracije (IOM), Univerza Georgetown in Univerza Združenih narodov so skupaj oblikovali smernice za zaščito otrok, ki so na begu zaradi posledic podnebnih sprememb. Gre za prvi tovrstni globalni politični okvir, ki lahko pomaga zaščititi, vključiti in opolnomočiti otroke in mlade.

Smernice – gre za devet vodilnih načel – zagotavljajo prvi globalni okvir politik, ki naslavlja edinstveno in večplastno ranljivost otrok in mladih na begu pred posledicami podnebnih sprememb, v državi in izven meja. Trenutno namreč večina migracijskih politik, ki vplivajo na otroke, ne upošteva podnebnih in okoljskih dejavnikov, hkrati pa so otroci spregledani v večini politik, vezanih na podnebne spremembe.

Smernice ugotavljajo, da se posledice podnebnih sprememb prekrivajo z obstoječimi okoljskimi, družbenimi, političnimi, gospodarskimi in demografskimi faktorji, ki prispevajo k odločitvam ljudi, da zapustijo svoj dom. Samo leta 2020 je bilo skoraj 10 milijonov otrok razseljenih zaradi posledic ekstremnih vremenskih pojavov. Glede na to, da približno ena milijarda otrok – skoraj polovica od 2,2 milijarde otrok na svetu – živi v 33 državah, ki so izpostavljene visokemu tveganju zaradi vplivov podnebnih sprememb, bi lahko v prihodnjih letih svoje domove bilo prisiljenih zapustiti še na milijone več otrok.

Vodilna načela, ki so bila razvita v sodelovanju z mladimi podnebnimi in migracijskimi aktivisti, akademiki, strokovnjaki, oblikovalci politik, praktiki in agencijami Združenih narodov, temeljijo na Konvenciji o otrokovih pravicah in so dodatno podprta z obstoječimi operativnimi smernicami in okviri.

Vodilna načela zagotavljajo nacionalnim in lokalnim vladam, mednarodnim organizacijam in skupinam civilne družbe osnovo za oblikovanje politik, ki ščitijo otrokove pravice.

Omenjene organizacije in institucije pozivajo vlade, lokalne in regionalne akterje, mednarodne organizacije in skupine civilne družbe, da sprejmejo vodilna načela za pomoč pri zaščiti, vključevanju in opolnomočenju otrok na begu zaradi posledic podnebnih sprememb.

»Vsak dan je zaradi dvigovanja morske gladine, orkanov, gozdnih požarov in nerodovitnih polij vse več otrok in družin prisiljenih zapustiti svoje domove. Otroci na begu so izpostavljeni večjemu tveganju za zlorabe, trgovino z ljudmi in izkoriščanje. Večja je verjetnost, da se bodo prenehali izobraževati in da ne bodo imeli dostopa do zdravstvene oskrbe. Pogosto so prisiljeni v otroške poroko in otroško delo. S skupnim in usklajenim delovanjem, ki temelji na teh načelih, lahko vlade, civilna družba in mednarodne organizacije bolje zaščitijo pravice in dobrobit otrok na begu.«

izvršna direktorica UNICEF-a Catherine Russell.

»Podnebna kriza je in bo še naprej imela daljnosežne posledice za ljudi in migracije. Njene vplive bodo najhuje občutile najranljivejše skupine prebivalcev, kot so otroci. Ne moremo ogroziti prihodnjih generacij,« »Otroci migranti so še posebej ranljivi, ko se selijo zaradi posledic podnebnih sprememb, vendar so njihove potrebe in želje v političnih razpravah še vedno spregledane. S temi vodilnimi načeli želimo zagotoviti prepoznavnost njihovih potreb in pravic tako v političnih razpravah kot pri načrtovanju programov. Obvladovanje migracij in naslavljanje razseljevanja otrok v kontekstu podnebnih sprememb, degradacije okolja in naravnih nesreč je ogromen izziv, s katerim se moramo spopasti zdaj.«

generalni direktor IOM António Vitorino.

»Nove smernice ne ponujajo novih pravnih obveznosti, a razkrivajo in kličejo h ključnim načelom, ki so že bila potrjena v mednarodnem pravu in so jih sprejele vlade po vsem svetu»Vse vlade pozivamo, da pregledajo svoje politike v luči vodilnih načel in takoj sprejmejo ukrepe, ki bodo zagotovili, da bodo otroci na begu pred podnebnimi spremembami zaščiteni danes in v prihodnosti.«

direktorica Inštituta za preučevanje mednarodnih migracij Univerze Georgetown, Elizabeth Ferris

»Mednarodna skupnost že leta opozarja na podnebne spremembe, degradacije okolja in verjetnost množičnega razseljevanja ljudi. Te napovedi so se po vsem svetu uresničile z migracijami zaradi podnebnih sprememb. Med tistimi, ki svoje domove zapuščajo zaradi hitro spreminjajočega se podnebja, je vse več otrok. Skupaj s partnerji smo prepoznali potrebo po strnjenih smernicah, ki so široko dostopne in v jasnem jeziku opozarjajo na tveganja, zaščito in pravice otrok. Vodilna načela za otroke na begu zaradi podnebnih sprememb so bila razvita z upoštevanjem tega posebnega cilja. Gre za orodje, ki pomaga krmariti med pravicami migrantov, pravicami otrok in podnebnimi spremembami, da se bo moč hitreje in učinkoviteje odzivati na potrebe otrok na begu.«

izvršni direktor Centra za raziskovanje politik na Univerzi Združenih narodov, David Passarelli

Fotografija: 39-letna Zeynab Bashir Gedi s svojim otrokom stoji pred šotorom v taborišču za notranje razseljene ljidi v Dollowu v Somaliji. Z družino je dom zapustila zaradi suše in konfliktov. © UNICEF/UN0644327/Fazel