Zabava in prosti čas

Prvi tabor Spoznavanje vrednot narave in premoženja 2022

21. 7. 2022 avtor: Zavod za mladino in šport Krško

V sklopu Lokalne akcijske skupine Krško sta 30. junija 2022 Policijska postaja Krško skupaj s Centrom za socialno delo (enota Krško), izvedla še en tabor Spoznavanje vrednost narave in premoženja, namenjen mladim Romom in Rominjam. Program tabora je namenjen mladim, ki so že pokazali neko mero rizičnega vedenja. Skozi družbeno koristno delo, povezovanje med romsko in neromsko populacijo, pogovore, druženje in različne skupne aktivnosti želijo soorganizatorji mlade spodbujati k medsebojnem spoštovanju ter spoštovanju lastnine in narave.

Obiskali so bivak Lovskega društva Senovo, ki je pisano skupino strokovnih delavcev in mladih Romov povabila k sodelovanju pri vzdrževalnih opravilih bivaka in njegove okolice. Po okusnem kosilu so skupaj poslušali pripadnika romske skupnosti, policista iz novomeške policijske postaje in lovca iz Lovske družine Cerklje ob Krki Zmaga Brajdiča, ki sta predavala o vrednotah, kot so izobrazba, znanje, spoštovanje narave. Pridružil se jim je tudi predstavnik podjetja Kostak, Boštjan Vimpolšek, ki je izvedel predavanje o ravnanju z odpadki. Sledila je okusna večerja v pripravi policistov in seveda s pomočjo udeležencev. Organizatorji so z izvedbo tabora zadovoljni, saj je bil tabor izredno prijeten. Vsi skupaj se zahvaljujejo vsem, ki so sodelovali in omogočili čudovito druženje.

Strokovni delavci so že v pripravljanju naslednjega, avgustovskega tabora, ko se bodo lahko z mladimi Romi in Rominjami ponovno družili v neformalnem okolju.