Mladinsko delo

PSEU: KAJ DOSJE DRŽAVLJANSKIH PROSTOROV POMENI ZA MLADINSKI SEKTOR

6. 8. 2021 avtor: Uredništvo

Državljanski prostori za mlade so osrednja tema predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju mladine, pri čemer ima mladinski sektor pomembno vlogo.

Ta je že letos marca pred začetkom predsedovanja Slovenije Svetu EU razpravljal in iskal odgovore na različna vprašanja, ki so povezana z državljanskimi prostori in aktivnim državljanstvom, s čimer je dal prispevek k nastajanju dokumenta, ki ga bodo obravnavali na Svetu ministrov v mesecu novembru.

Mag. Dolores Kores, direktorica Urada RS za mladino je poudarila, da so bile razprave o osrednji temi slovenskega predsedovanja podlaga za nadaljnji razvoj razprave o državljanskih prostorih: “Državljanski prostori – za aktivno državljanstvo so naša osrednja tema predsedovanja Svetu EU, s katero se bomo ukvarjali v tem času. Naša naloga je, da pripravimo temelje za nadaljnji razvoj državljanskih prostorov v Evropski uniji.”

Čas predsedovanja za mladinski sektor predstavlja priložnost za zagotavljanje odprtih in dostopnih državljanskih prostorov, kjer so mladi sprejeti, slišani, enakopravni in imajo občutek varnosti, ob čemer je naloga mladinskega sektorja, da zagotavlja ustrezne mentorje oziroma akterje v sklopu državljanskih prostorov, ki mlade spodbujajo k aktivni participaciji.

Slednja mladinskemu sektorju trenutno predstavlja največji izziv, zato so  v začetku leta v zvezi s tem predlagali vzpostavitev dvosmerne komunikacije z mladimi, ki vodi tudi v dojemanje mladih kot enakovrednih členov družbe.

“9. cilj Prostor in participacija za vse v okviru Strategije EU za mlade predvsem poudarja krepitev prostora za mlade na vseh področjih družbe. To moramo na ravni celotnega sektorja še posebej upoštevati v trenutnem obdobju, v katerem zaznavamo vedno manjši interes mladih za participacijo, je nedavno poudarila Anja Fortuna, koordinatorica predsedovanja Svetu EU na področju mladine.

Drugi izzivi v sklopu dosjeja državljanskih prostorov za mlade, s katerimi se mladinski sektor v času predsedovanja še izraziteje ukvarja, so medgeneracijsko povezovanje, neformalno izobraževanje mladih in nadaljevanje že obstoječih praks zagotavljanja državljanskih prostorov za mlade.

Direktorica Urada RS za mladino, mag. Dolores Kores je izpostavila, da se na Uradu RS za mladino zavedajo, da je mladinski sektor ena izmed njihovih največjih prioritet in da je njihova odgovornost krepiti mladinski sektor na način, da ga vključujejo, z njim sodelujejo in da skušajo naslavljati aktualne izzive še posebej v času predsedovanja Slovenije Svetu EU.