Zabava in prosti čas

Rastimo skupaj v Posavju

1. 10. 2019 avtor: Uredništvo

V petek, 27. oktobra je na Gradu Sevnica potekal regijski dogodek projekta Rastimo skupaj. Dogodki Rastimo skupaj 2019se izvajajo v sodelovanju z izbranimi občinami in mladinskimi organizacijami že peto leto zapored. Letošnji projekt je osredotočen na informiranje mladih na lokalni in regijski ravni, na komuniciranju z mladimi, na načinih in uporabi komunikacijskih orodji ter vključevanju mladih v procese odločanja na lokalni ter regijski ravni.

Dogodek sta organizirala Urad RS za mladino in Mladinski svet Slovenije, v sodelovanju z Občino SevnicaKŠTM SevnicaMladinskim svetom občine Sevnica ter predstavniki mladih. V uvodu so prisotne nagovorili: Anja Fortuna (predsednica MSS) Tin Kampl (direktor URSM), Srečko Ocvirk (župan občine Sevnica), Mojca Pernovšek (direktorica KŠTM Sevnica) ter Sanja Slemenšek (predsednica Mladinskega sveta Občine Sevnica). V nadaljevanju so bili predstavljeni primeri dobrih praks vključevanja mladih v procese odločanja, med drugimi tudi portal mlad.si.

S prispevkom »Se slišimo? Komuniciranje občine z mladimi in mladih z občino« je Ana Pisar Čivčić predstavila statistiko družbenih kanalov, ki jih uporabljajo občine. Ste vedeli, da ima Facebook stran le 41% občin? Izpostavila je tudi pristop občin za doseganje mladih na družbenih omrežij, ter občine spodbudila k prilagajanju vsebin mladim.

Nina Bavčar Čargo z Inštituta za mladinsko politiko je izpostavila, da je informiranje mladih eden ključnih mehanizmov pri spodbujanje družbene in politične participacije mladih. Prav tako igra pomembno vlog pri družbenem vključevanju in osebnem razvoju. 

Stalnica regijskih dogodkov so tudi delavnice in okrogle mize, kjer mladi podajo svoje predloge predstavnikom občin.Na delavnici sta sodelovali dve skupini mladih, ki so poglobljeno razmišljali o »ovirah, ki zmanjšujejo participacijo mladih« ter »načinih vključevanja mladih, še posebej neorganizirane mladine«. Predlagali so vzpostavitev info točke, kjer bi mladi v občini lahko neposredno izvedeli vse informacije povezane z mladino, ob enem pa spoznali poti za vključevanje v procese odločanja. Prav tako so poudarili načine informiranja občin; optimizacija spletnih strani in večja preglednost, preprosta in jasna komunikacija in prilagoditev spletnih vsebin mladim.

Župan Občine Sevnica in podžupan Občine Krško sta na okrogli mizi prisluhnila predlogom mladim za nadgraditev lokalnih mladinskih politik. Sevniški župan je poudaril pomen dialoga z mladimi in izpostavil aktivno reševanje mladinskih izzivov. Podžupan Krškega pa je mlade nagovoril k aktivni participaciji in združevanju mladinskih organizacij, za dosego večjih skupnih učinkov.

Vir in foto: uredništvo mlad.si