Mladinsko delo

Raziskava o informiranju mladih v času epidemije

31. 7. 2020 avtor: Movit Zavod za razvoj mobilnosti mladih

Nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota – Movit, je med regionalnimi partnerji Eurodesk izvedla raziskavo o delu z mladimi in informiranju mladih v času epidemije, da bi ugotovili, kako so se mladinski informatorji prilagodili na razmere, kako so se spremenile vsebine informacij in opažanja mladinskih delavcev, kako je nova situacija vplivala na mlade, predvsem z vidika solidarnosti in aktivnega državljanstva.

Aktivnosti informiranja preseljene na splet

Delo regionalnih partnerjev Eurodesk se je spremenilo na več načinov – zaradi prepovedi zbiranja so se začasno prekinile ali odpovedale vse aktivnosti, se je pa okrepila prisotnost na spletu. Ker srečevanje v prostorih mladinskih centrov ni bilo več mogoče, so regionalni partnerji organizirali različne spletne aktivnosti, med drugim virtualno razstavo fotografij, mentoriranje v sklopu pobud in pisanja prijavnic, informiranje preko klepetalnikov ter različne spletne kvize in igre.

Spremenile so se tudi teme informacij, po katerih so spraševali mladi; prej je bil poudarek na raznih priložnostih za mlade doma in v tujini, v času epidemije pa je bilo več pozornosti na duševnem zdravju in trenutnemu počutju mladih.  

Vprašanj mladih v času karantene je bilo večinoma manj

Regionalni partnerji Eurodesk so opazili, da je bilo v času epidemije v splošnem vprašanj mladih manj, kar lahko pripišemo negotovosti glede možnosti potovanj preko meja. Za učno mobilnost se v tem času niso zanimali oz. jih je skrbelo, če bo sploh še izvedljiva in kdaj ter kakšen vpliv bo imela epidemija na mobilnost ljudi na splošno. Spraševali so predvsem o relevantnih podatkih o koronavirusu in dogajanju v Sloveniji.

Mladi izkazujejo večji interes za participacijo in solidarnost

Regionalni partnerji Eurodesk so opazili, da v spremenjeni situaciji mlade večinoma bolj zanima participacija ter da v spremenjenih okoliščinah bolj izkazujejo solidarnost ter so pripravljeni čas, ki ga imajo, porabiti za pomoč drugim. Medtem ko je upadlo zanimanje za mednarodno mobilnost, se je pokazal večji interes za lokalno in nacionalno solidarnost in participacijo.

Zaradi vseh ukrepov za preprečevanje širitve epidemije, ki so zelo vplivali na vsakdanje življenje mladih (šola, študij, predvsem pa socialni stiki s sovrstniki), so tudi mladi postali bolj dovzetni za politično dogajanje, tako na državni kot na lokalni ravni.

Zaključimo lahko, da so mladinski delavci, informatorji mladih in seveda mladi sami odigrali pomembno vlogo v času epidemije pri podpiranju mladih in osmišljanju preživljanja tega obdobja, bodisi s podporo pri težavah, s katerimi se srečujejo sami, ali s spodbujanjem solidarnosti mladih s tistimi člani družbe, ki potrebujejo pomoč.

Več o rezultatih raziskave si lahko preberete na tej povezavi.

Vir in foto: Movit