Zaposlovanje

Raziskava trenutnega položaja mladih na trgu dela

23. 7. 2020 avtor: Uredništvo

Sindikat Mladi plus so s pomočjo statistik Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) raziskali, kaj se je s položajem mladih na trgu dela dogajalo v času izbruha bolezni covid-19.  Gre zgolj za registrirano brezposelnost, prej saj so mladi s statusom dijaka ali študenta iz nje izvzeti, prav tako tudi številni, ki iz tega ali onega razloga niso prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb.

V zadnjih letih smo bili priča zmanjševanju stopnje brezposelnosti, tudi med mladimi. Toda ob razglasitvi koronavirusa in ustavitvi gospodarstva, prepovedi vseh javnih prireditev, ob zaprtju trgovin, gostinskih obratov ipd. so številni prekarni delavci in delavke ostali brez dela. Kaj pa se je pri tem zgodilo z mladimi, ki so že tako ali tako večinoma podvrženi negotovim, prekarnim oblikam dela in so zato praviloma prve žrtve vsake krize? 

V Sloveniji namreč živi nekaj več kot 310.000 oseb, starih med 15 in 29 let. Delovno aktivnih (kar pomeni, da so zaposleni ali samozaposleni) je bilo marca 126.415. Maja letos je bilo v evidenci ZRSZ prijavljenih 18.596 mladih brezposelnih v starosti od 15 do 29 let, kar predstavlja 12,82 odstotka aktivne populacije. Glede na dostopne podatke lahko sklepamo, da je kriza ponovno prizadela predvsem prekarne delavke in delavce, ki med mladimi v Sloveniji predstavljajo večino. 

Več informacij in statističe podatke raziskave najdete v članku Sindikata Mladi plus, sindikata študentov, dijakov, mladih brezposelnih ter mladih prekarnih delavk in delavcev, objavljenem tukaj.

Vir: Sindikat Mladi plus
Foto: freepik