Izobraževanje

Razpis Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota 2020

12. 11. 2019 avtor: Uredništvo

Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov za program Erasmus+ in razpis za zbiranje projektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote za leto 2020.

ERASMUS+

Na razpis se lahko prijavi vsak javni ali zasebni subjekt, dejaven na področjih izobraževanjausposabljanjamladine inšporta. Poleg tega se lahko prijavijo tudi skupine mladih, ki se ukvarjajo z mladinskim delom, vendar ne tvorijo mladinske organizacije. Na voljo bo več kot tri milijarde evrov, kar je 12-odstotno povečanje glede na letošnje leto.

Komisija je skupaj z razpisom objavila tudi Vodnik za prijavitelje Erasmus+, ki vsebuje podrobnejše informacije o priložnostih v okviru programa za naslednje leto, na voljo je v vseh uradnih jezikih EU.

Znani so tudi prijavni roki decentraliziranih ukrepov programa Erasmus+ na področju mladine v letu 2020, in sicer:

Program Erasmus je v dobrih 30 letih omogočil študij, usposabljanje ali učenje v tujini več kot 9 milijonom študentov, članov osebja, učencev, vajencev in prostovoljcev ter je eden najbolj prepoznavnih in uspešnih programov EU. Sedanji program Erasmus+ s proračunom v višini 14,7 milijarde evrov se izvaja v obdobju 2014–2020, Evropska komisija pa za obdobje 2021–2027 predlaga dvakrat več sredstev za program Erasmus, in sicer 30 milijard evrov.

EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA

Od včeraj dalje je na voljo tudi razpis za zbiranje projektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote.

Pričakovani proračun v višini 117 milijona evrov bo na voljo za prostovoljske projekte, partnerstva na področju prostovoljstva, prostovoljske skupine na prednostnih področjih, pripravništva, delovna mesta in solidarnostne projekte.

Prijavijo se lahko javni in zasebni organi s sedežem v sodelujočih državah, ki so prejeli ustrezen znak kakovosti.Poleg tega pa se lahko skupine mladih, registriranih na portalu evropske solidarnostne enote,  prijavijo za prejemanje finančne podpore za izvajanje projektov v njihovi lokalni skupnosti.  

Roki za oddajo projektov so med 5. februarjem in 1. oktobrom 2020, odvisno od vrste dejavnosti.

Podobno kot za program Erasmus + je Evropska komisija tudi za ta program objavila Vodnik po programu Evropska solidarnostna enota, na voljo je v angleškem jeziku.  

Za sodelovanje v enoti se je v zadnjih treh letih registriralo prek 175.000 mladih, več kot 30.000 pa se jih je udeležilo oz. je trenutno aktivnih v projektih.

Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Foto: pixabay