Zaposlovanje

Razpis “Krepitev kompetenc za večjo zaposljivost”

21. 10. 2019 avtor: Uredništvo

V petek, 18. 10. 2019, je Urad RS za mladino objavil javni razpis »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«.

Cilj javnega razpisa je s pomočjo usposabljanj krepiti kompetence mladih, kar prispeva k povečevanju deleža zaposlenih mladih po izhodu iz operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih. V operacije bo skupaj vključenih najmanj 546 mladih brezposelnih, od tega 217 mladih v vzhodni in 329 mladih v zahodni kohezijski regiji.

Z javnim razpisom se zagotavlja trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za njihovo večjo zaposljivost, kot tudi aktivno državljanstvo. Spodbuja se inovativne oblike mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki bodo imele tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa znaša 2.013.800,00 EUR, od tega 836.609,02 EUR za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 1.177.190,98 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

Upravičeni prijavitelji so organizacije v mladinskem sektorju.

Rok za oddajo prijav na javni razpis je 27. 11. 2019.  

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Urada RS za mladino.

Urad RS za mladino vabi na informativni dan, ki bo v ponedeljek, 28. 10. 2019 ob 13. uri, v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana. Prijav ni.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Vir in foto: Urad RS za mladino