Aktivno državljanstvo / Kultura

Razpis Ministrstva za kulturo za brezposelne mlade

5. 5. 2019 avtor: Uredništvo

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija v obdobju 2019-2021«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zaposlitev na področju kulture. Za zagotovitev trajnejših učinkov bodo osebe iz ciljne skupine delo opravljale pod strokovnim mentorstvom.

Namen javnega razpisa je pridobitev in krepitev sposobnosti, znanj, veščin ter spretnosti vključenih oseb. Vključitev posamezne osebe iz ciljne skupine bo trajala najmanj 12 mesecev v obsegu zaposlitve za polni delovni čas.

Cilj razpisa je spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, trajnostna vključitev mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi ki jim grozi socialna izključenost in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, znižanje brezposelnosti mladih,

Upravičeni prijavitelji so javni zavodi s področja kulture, katerih ustanoviteljica je država ali lokalna skupnost, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin s področja umetnosti v Sloveniji.

Ciljna skupina so brezposelni mladi, ki so v trenutku vključitve stari do vključno 29 let.

Rok za prijavo je 24. 5. 2019

Informativna delavnica bo 10. 5. 2019 ob 9. uri v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

Besedilo razpisa je dostopno tu.

Vir in foto: Ministrstvo za kulturo