Angažiraj se / Kultura

Razpis »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019«

27. 2. 2019 avtor: Uredništvo

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih oseb.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenega k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti oseb iz ciljne skupine, predvsem z vključevanjem v kulturne programe in kulturne projekte izvajalcev na področju kulture.
 
Vsebinska sklopa javnega razpisa zajemata:

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za proračunski leti 2019 in 2020 znaša 698.900,00 EUR (60% vzhodna in 40% zahodna regija).
  
Upravičeni prijavitelji so: nevladne kulturne organizacije, javni zavodi in javne agencije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.
 
Razpis bo odprt do 15. 3. 2019.
 
Informativna delavnica bo 1. 3. 2019 ob 9. uri v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

Besedilo razpisa je dostopno na spletni strani Ministrstva za kulturo

Vir: Ministrstvo za kulturo