Vključenost

Razpis za mladinske projekte ali programe 2020

14. 2. 2020 avtor: Uredništvo

7. marca se izteče prvi prijavni rok na razpis za mladinske projekte ali programe za leto 2020 Centra mladih Koper (CMK), ki so se ali se še bodo, v prostorih centra ali na javnih površinah, izvajali med 1. januarjem in 31. decembrom letos.

Na razpis se lahko prijavijo mladi od 15 do 29 let, ne glede na to, ali so del organizacije ali so posamezniki. Predmet sofinanciranja so projekti ali programi, ki sodijo v eno od naslednjih kategorij: 

Center mladih Koper je v namen podpore programov za mlade letos namenil 20 tisoč evrov, ki jih lahko prijavitelji porabijo izključno za izvedbo programov. Nekatere stroške, ki nastajajo ob izvajanju programov, CMK krije že iz svojega letnega delovanja.

Letošnja novost je informativni dan, kjer bodo zainteresirani prejeli vse potrebne dodatne informacije in podporo s strani zaposlenih CMK. Udeležba je obvezna za vse zainteresirane. Informativni dan bo v sredo 19. 2. med 16.00 in 18.00. Možen je tudi predhodni individualni dogovor.

Prijavitelj mora vlogo s pripisom “Prijava na javni razpis – ne odpiraj!” poslati najkasneje do 7. marca, in sicer s priporočeno pošto na naslov Center mladih Koper, Gregorčičeva 4, 6000 Koper. Razpisna dokumentacija je na omenjenem naslovu, dostopna pa je tudi preko povezave shorturl.at/oFJP1.

Več informacij in pomoč pri prijavi dobite na info@mladi-koper.si.

Vir: Center mladih Koper
Foto: Radio Capris