Aktivno državljanstvo

Razpis za mladinskega delegata pri OZN 2022 podaljšan

10. 3. 2022 avtor: Mladinski svet Slovenije

Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) v letu 2022 nadaljujejo z delovanjem instituta mladinskega delegata pri Organizaciji združenih narodov (OZN), s ciljem vključevanja mladih v globalne razsežnosti mladinskega delovanja ter spremljanja in izvajanja aktivnosti za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, ki so bili sprejeti v okviru Agende 2030 za trajnostni razvoj.

Z namenom spodbujanja participacije mladih na mednarodni ravni Mladinski svet Slovenije objavlja razpis za izbor mladinskega delegata pri (OZN).

Prijavljeni kandidati se bodo potegovali za naziv mladinskega delegata pri OZN (v nadaljevanju: mladinski delegat).

Pogoji za sodelovanje

Kandidat za mladinskega delegata mora izpolnjevati naslednje pogoje:

Rok in način prijave

Prijavnice morajo zaradi berljivosti biti izpolnjene v e-obliki (preko računalnika in ne ročno). Prijavnico skupaj z morebitnimi prilogami pošljite do podaljšanega roka za prijave, in sicer do vključno ponedeljka, 14. marca 2022, po e-pošti na naslov prijave@mss.si, s pripisom v zadevi sporočila “MLADINSKI DELEGAT 2022 – IME IN PRIIMEK”, pri čem prijava postane veljavna, ko dobite s tega e-naslova potrditveno sporočilo.

Besedilo razpisa najdete na njihovi spletni strani.