Mladinski sektor / Podjetništvo

Razpis za nagrado in pridobitev certifikata HORUS 2022

9. 9. 2022 avtor: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
logotip

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) je v sodelovanju s podpornimi partnerji v objavil 14. razpis za HORUS 2022 – slovensko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Letošnja novost je možnost pridobitve certifikata, ki ga podeljuje neodvisna komisija za certificiranje.  Organizatorji k sodelovanju vabijo profitne in neprofitne osebe vseh velikosti, med njimi podjetja, zavode, neprofitne in druge organizacije, lokalne skupnosti, osebe javnega prava, novinarje in posameznike, ki delujejo družbeno odgovorno. Z nagrado in certifikatom HORUS organizatorji prepoznavajo, strokovno potrjujejo in nagrajujejo celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju. Za prijavitelje bo 13. septembra pripravljen brezplačni seminar, prijave se zbirajo do 31. oktobra letos, nagrade pa bodo podeljene 9. decembra 2022.

Razpis Horus je namenjen vsem organizacijam in posameznikom, ki so že izkušene na področju družbene odgovornosti ali trajnostnega razvoja ter tistim, ki so šele na začetnih stopnjah te razvojne poti. Prijavitelji se lahko kot doslej potegujejo za Nagrado  za strateško celovitost pravne osebe (za strateški pristop podjetij, zavodov k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju) ali  Priznanje za projekt (za sodelovanje gospodarstva, šolstva in mladih). Po novem se lahko se odločijo tudi za pridobitev osnovnega Certifikata za strateško celovitost pravne osebe ali osnovnega Certifikata za projekt. Za sodelovanje v razpisu prijavitelji izpolnijo specializiran vprašalniki, usklajen s smernicami Standarda za družbeno odgovornost ISO26000:2010,  načeli ESG  (okoljski, družbeni in upravljavski vidik) ter drugimi aktualnimi evropskimi in nacionalnimi okviri  na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.   Objavljena sta še dva razpisa za Posebno priznanje posamezniku, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, in Posebno priznanje novinarki ali novinarju za izkazano delovanje na tem področju. Celoten razpis je objavljen na spletni strani.

“HORUS 2022 je priložnost za vse prijavitelje, da ne le začutite, ampak preverite “temperaturo” svojih aktivnosti na področju DOTR. To pomeni, da vprašalnik omogoča temeljit pregled vsega, kar v organizaciji na tem področju počnete; pa ne le to – pridobite priporočila, usmeritve in primerjavo z mednarodnimi praksami za nadgradnjo trajnostnih in družbeno-odgovornih praks in strategij. Zame kot osebi, ki že petindvajset let delujem na področjih gospodarstva, javne in lokalne uprave, je to bistvena dodana vrednost pred primerljivimi vprašalniki v Sloveniji in mednarodno. Ob tem pa razpis letos dodatno omogoča pilotno certificiranje, ki ga v IRDO razvijamo ob podpornem partnerju TÜV Avstrija. Tako v 14. leto Horus stopa še dodatno oplemeniten.« 

mag. Natalie Cvikl Postružnik, predsednica Strokovno-organizacijskega odbora nagrade in certifikata Horus

Horus je v Sloveniji ena najbolj prepoznavnih strokovnih nagrad na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, z najdaljšo zgodovino podeljevanja. Od leta 2009 do 2021 se je med imetnike nagrad in priznanj Horus vpisalo že več kot 200 organizacij in posameznikov. Z razpisom želimo organizatorji prispevati h krepitvi zavedanja o pomenu družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, spodbuditi organizacije ter posameznike k aktivnemu delovanju na tem področju ter izpostaviti odlične primere iz slovenske prakse. 

Celovita družbena odgovornost je strateško orodje za dosego trajnostnega razvoja v skladu s Cilji trajnostnega razvoja do leta 2030, ki jih je že leta 2015 zapisala Organizacija Združenih narodov  v svoji Agendi 2030 za trajnostni razvoj. Tej agendi sledi tudi Slovenija s svojo Strategijo razvoja RS do leta 2030 in drugimi strateškimi usmeritvami, ki jih usklajuje z že veljavno oz. prihajajočo evropsko zakonodajo in poročevalske okvirje, kot so EU taksonomija, Direktiva glede poročanja podjetij o trajnostnosti, Evropski zeleni dogovor, Evropski Digitalni Kompas 2030 ter drugi.

Celovito družbeno odgovorno ravnanje pomeni, da se morajo organizacije zavedati svojih vplivov na naravno in družbeno okolje ter o svojem delovanju transparentno poročati, skladno z okoljskimi,  družbenimi in upravljavskimi kazalci.  Že od leta 2017 morajo velika podjetja v EU, tudi v Sloveniji, v svojih letnih poročilih poročati še o nefinančnih vidikih poslovanja, do konca 2022 pa bodo v veljavo stopili predpisi, ki bodo zahteve za poročanje razširile na širši krog zavezancev in poročanje standardizirale. Izkazana družbena odgovornost podjetjem prinaša več konkurenčnih prednosti. Če organizacija deluje družbeno odgovorno, se ji povečata ugled in dobiček, prav tako sta večji produktivnost in inovativnost zaposlenih, manj je absentizma in fluktuacije. Organizacija lažje pridobi nov kader, nova poslovna partnerstva, posle in financiranje. Boljše je njeno sodelovanje z lokalno skupnostjo, dobavitelji. Poveča se ugled podjetja v skupnosti in vzajemno sodelovanje s skupnostjo, več pa ima organizacija tudi medijskih objav in boljšo prepoznavnost.

Inštitutu IRDO se kot podporni člani projekta Horus pridružujejo še naslednje organizacije: Društvo za odnose z javnostmi (PRSS), CNVOS – Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Društvo za marketing Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije,  Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Združenje socialna ekonomija Slovenije, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Štajerska gospodarska zbornica, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager in drugi. Projekt tudi letos delno sofinancira Urad RS za mladino. Pri razvoju modela certificiranja sodeluje mednarodni certifikacijski organ TÜV Austria.