Izobraževanje / Mobilnost mladih

Razpis za opravljanje šestmesečnega plačanega pripravništva pri Eurofound

7. 3. 2022 avtor: Uredništvo

Pripravništvo ponuja svežim univerzitetnim diplomantom priložnost, da pridobijo praktične izkušnje in znanje z delom v večkulturnem, večjezičnem in večetničnem okolju.

Eurofound zagotavlja informacije, nasvete in strokovno znanje o delovnih pogojih in trajnostnem delu, odnosih med delodajalci in delojemalci, socialnem dialogu, zaposlovanju in trgih dela ter življenjskih razmerah. Cilj Eurofounda je podpirati institucije, organe in agencije EU, države članice in socialne partnerje pri oblikovanju in izvajanju socialnih politik in politik zaposlovanja ter spodbujati socialni dialog na podlagi primerjalnih informacij, raziskav in analiz.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

Eurofound išče pripravnike različnih profilov, ki bi delali pod okriljem:

Podrobnosti so objavljene na spletni strani Eurofounda (v angleščini).

Rok za prijavo se izteče 15. marca 2022.

Vir: MDDSZ