Kultura

Razpis za projekte v KC Pekarna za leto 2022

22. 4. 2022 avtor: MKC Maribor
Razpis za projekte v KC Pekarna za leto 2022

Mladinski kulturni center Maribor že tretje leto zapored poziva vse producente, ekipe in organizacije, ki svoje aktivnosti izvajajo na območju Kulturnega centra Pekarna, da se prijavijo na razpis za sofinanciranje, s katerimi bomo finančno odprli njihovo realizacijo.

Namen poziva še naprej ostaja v KCP omogočiti različnim kulturnim organizacijam, raziskovalnim, družbeno-kritično umetnostnim in (sub)kulturnim organizacijam na lokalni, regionalni in mednarodni ravni dejavnosti na področju mladine, kulture in družbe, sofinanciranje ustvarjanja mladinskih projektov in dogodkov za mlade, kulturno-umetniških projektov in družbeno kritičnih projektov.

Cilj poziva je spodbujanje razvoja in prepoznavnosti KCP, kot del Maribora, del, ki je inovativen, drugačen, prebuditi inovativne pristope še neuveljavljenih umetnikov, kot tudi že prepoznanih, hkrati pa na vseh ravneh povečati razvoj alternativne scene v Mariboru, predvsem pa  podpreti kvalitetno in javno dostopno ustvarjanje, povezovanje in izvajanje neodvisnih kulturnih dejavnosti, mladinskih dejavnosti, družbenih dejavnosti:

Skupna višina sredstev, ki bodo na voljo v sklopu razpisa, je 4000 EUR, razpisna komisija pa bo tudi letos izbrala 10 projektov, ki jih bo MKC Maribor sofinanciral vsakega po 400 € bruto.

Zadnji rok za oddajo vlog je 31. 10. 2022, odpiranje vlog pa bo potekalo na dva tedna in sicer prvič 24. 3. 2022, dokler se ne razdeli celotni znesek financiranja.

Razpisna dokumentacija z vlogo je dosegljiva na spletni strani MKC Maribor in v samih prostorih MKC Maribor. Dodatne informacije so dosegljive preko elektronskega naslova: lina.valant.sicanovic@mkc.si.