Izobraževanje / Stanovanja

Razpis za subvencioniranje bivanja v zasebnih študentskih domovih

16. 2. 2023 avtor: Uredništvo
študentska soba

Da bi povečali bivalne zmogljivosti za študentke in študente, je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanosti in inovacije objavilo javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2023/2024. Okvirna višina sredstev javnega razpisa, namenjenih za subvencioniranje bivanja študentk in študentov v zasebnih študentskih domovih v študijskem letu 2023/2024, je največ do 134.400 evrov, kar pomeni 350 ležišč.

Ministrstvo zaradi celostnega reševanja problematike bivanja študentov preko javnega razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne zmogljivosti za študentke in študente. Razpis se objavlja za izbiro zasebnih zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih za dejavnost študentskih domov, ki sprejemajo študentke in študente v skladu z določili pravilnika in ki jim bo ministrstvo za to dodeljevalo subvencije.

Rok za oddajo vlog je torek, 28. februarja 2023, do 12. ure.

Razpis je objavljen tukaj.

Vir: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje