Izobraževanje

Razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2021/2022

20. 1. 2021 avtor: Uredništvo
nasveti za učenje

Izšel je Razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2021/22, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

Osnovno šolo v letošnjem šolskem letu zaključuje 19.191 učenk in učencev (lani 18.053), ki bodo lahko kandidirali na skupno 24.108 (lani 23.782) vpisnih mest na srednjih šolah.

Gorenjski regiji je za 2.091 učencev, ki zaključujejo osnovno šolo, na voljo 2.560 razpisanih mest, v Goriški regiji je za 983 bodočih dijakov 1.352 mestv Jugovzhodni regiji je za 1.349 učencev na voljo 2.116 mest, na Koroškem je za 633 učencev 9. razreda razpisanih 762 mest, v Primorsko – notranjski regiji je za 490 učencev na voljo 370 mest, v Obalno – kraški regiji je za 909 devetošolcev razpisanih 1.212 mest, v Osrednjeslovenski regiji je za 5.380 bodočih dijakov na voljo 6.140 mest, v Podravski regiji zaključuje osnovno šolo 2.799 učencev, katerim je namenjenih 4.076 razpisnih mest, v Pomurski regiji je za 934 učencev razpisanih 1.258 mest, v Savinjski regiji je za 2.433 bodočih dijakov razpisanih 3.222 mest, v Posavski regiji je za 703 učence namenjenih 552 mest, v Zasavju pa je za 487 bodočih dijakov na voljo 488 razpisnih mest.

Od skupno 24.108 razpisani mesti je v programih nižjega poklicnega izobraževanja (NPI) razpisanih 656 mest (enako tudi lani)v programih srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) 6.672 mest (enako tudi lani), v programih srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) 9.600 mest (lani 9.348), v programih splošnih gimnazij (GIM) (Gimnazija, Klasična gimnazija in Gimnazija s športnim oddelkom) 5.762 mest (lani 5.716), od tega v zasebnih šolah 420 (lani 476). V programih strokovnih gimnazij, kamor sodijo Tehniška gimnazija, Umetniška gimnazija in Ekonomska gimnazija, je razpisanih 1.418 mest (lani 1.390). Skupaj je v programih splošnih in strokovnih gimnazij razpisanih 7.180 mest (lani 7.106).

Poleg mest, namenjenih učencem, šole razpisujejo še mesta za programe poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), poklicne tečaje (PT) in maturitetni tečaj (MT), po katerih se izobražujejo dijaki, ki so že pridobili določen poklic oziroma so že zaključili določeno srednješolsko izobraževanje, vendar želijo svoje izobraževanje še nadgraditi, ali pa želijo pristopiti k opravljanju splošne mature.

Za nadaljevanje izobraževanja po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja je v programih poklicno-tehniškega izobraževanja na voljo 2.980 (lani 2.924) vpisnih mest

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport