EU zadeve

Razpis za zbiranje predlogov v zvezi s socialnimi inovacijami

28. 8. 2020 avtor: Uredništvo

Evropska komisija je julija 2020 objavila razpis za zbiranje predlogov v zvezi s socialnimi inovacijami, ki je zanimiv tudi za organizacije ali centre za mlade, otroke, mlade s posebnimi potrebami, za visokošolstvo, poklicno in strokovno izobraževanje.

Cilj:

Namen:

Razpis podpira vzpostavitev, razvoj in strokovnost centrov kompetenc za socialne inovacije na naslednje načine:

Dejavnosti, ki se bodo financirale, vključujejo prenos uspešnih orodij, ozaveščanje in promocijo socialnih inovacij, vzpostavitev (tematskih) mrež, razvoj novih pristopov socialnih inovacij, dejavnosti izmenjave in krepitve zmogljivosti itd.

Upravičeni so upravni organi (v ang. managing authority MA) in pridruženi subjekti (javni ali zasebni in potrjeni s strani upravnih organov).

Rok za oddajo vlog: 15. oktober 2020

Začetni datum izvajanja: 15. 3. 2020 v trajanju 24 mesecev.

Več informacij na povezavi tukaj.

Morebitna vprašanja je potrebno poslati po e-pošti na: empl-vp-2020-010@ec.europa.eu.                                              Morebitna druga vprašanja se obrnite na darja.mencin-zorko@gov.si.

Vir: Urad za hokezijsko politiko
Foto: Pixbay