Vključenost

Razvoj in krepitev mladinskega dela na lokalni ravni

21. 10. 2019 avtor: Uredništvo

17. 10. 2019 je Zavod Movit v sodelovanju z Mladinsko mrežo Mama organiziral študijski obisk v okviru projekta Europe Goes Local, katerega partner v vlogi predstavnika Mestne občine Novo mesto je tudi Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD Novo mesto), ki je gostilo obisk.

DRPD Novo mesto se je v okviru tega projekta že udeležilo tovrstnih študijskih obiskov na Švedskem in v Franciji, tokrat pa je v vlogi organizatorja sprejelo udeležence v Novem mestu, natančneje v romskem naselju Brezje, kjer so si najprej ogledali Skupnostni center Brezje Žabjak, nato pa so se spoznali tudi z delom Dnevnega centra Brezje, ki ga dnevno obiskuje med 30. in 40. romskih otrok.

Študijskega obiska se je udeležilo preko 20 udeležencev iz Hrvaške, Švedske, Estonije in Albanije. Ključna cilja celotnega obiska sta predstavitev mladinskega dela na lokalni ravni v Sloveniji in povezovanje udeležencev z namenom ustvarjanja novih mednarodnih projektnih partnerstev. Ker Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto deluje tudi na področju mladinskega sektorja, so v okviru projekta gostili obisk ogledov dobrih praks v mladinskem delu na lokalni ravni.

Skozi ogled prostorov Skupnostnega centra Brezje Žabjak so udeleženci najprej spoznali organizacijo in delo, ki ga opravlja društvo. V tem delu so Mojca Rodič, Maja Žunič Fabjančič in Snježana Blagojević predstavile, na kakšen način organizacija deluje na področju vključevanja socialno izključenih skupin (migrantov in Romov), kako proces vključevanja doživljajo socialno izključeni, pojasnile, zakaj je potrebno za uspešno vključevanje pripraviti hkrati tudi večinsko prebivalstvo in pokazale tudi foto utrinke iz različnih delavnic, izletov in nastopov uporabnikov, ki obiskujejo programe društva. Predstavljeno je bilo tudi delo, ki ga organizacija opravi z mladimi, ki bi sicer pogosto izpadli iz katere koli socialne mreže (izobraževalne, zaposlitvene, kulturne). Pri tem je bil poudarjen tudi ključen vidik sodelovanja z občino in ostalimi akterji na področju mladinskega dela in socialnega varstva, brez katerega ne bi bilo mogoče dosegati tako uspešne premike.

Drugi del študijskega obiska je bil namenjen predstavitvi Dnevnega centra Brezje, ki poteka v prostorih Vrtca Pedenjped, enota Pikapolonica, ki deluje v romskem naselju. Strokovna delavka Mojca Vegelj, ki vsak dan dela z otroci, je udeležencem pokazala prostore, predstavila način dela dnevnega centra in predstavila otroke, ki program obiskujejo.  Dnevni center otrokom nudi učno pomoč (v sodelovanju ter dogovori s šolami in učitelji, ki otroke poučujejo), pomoč pri domačih nalogah, sodelovanje v raznih aktivnostih in delavnicah (plesnih, glasbenih, dramskih, ustvarjalnih, športnih, ipd.), hkrati pa je to tudi prostor, kjer otroci kakovostno preživijo svoj prosti čas, v varnem okolju vadijo in izboljšujejo svoje socialne veščine in med sabo tkejo prijateljske odnose.

Po predstavitvi programa se je z razpravo med udeleženci in predstavniki društva študijski obisk zaključil. Tovrstna povezovanja so odlična priložnost za medsebojne učenje, izmenjavo dobrih praks, krepitev kompetenc in sklepanje nadaljnjih partnerstev. S projektom Europe Goes Local se želi podpreti razvoj in krepiti mladinsko delo na lokalni ravni.

Vir in foto: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto