Vključenost

Renata Rupreht: “Pravijo, da gre gasilec tja, od koder vsi bežijo”

8. 6. 2020 avtor: Uredništvo

8. junij je dan, ko obeležujemo mednarodni dan gasilcev. Razlaga, zakaj ravno na ta dan, ni enotna. Po nekaterih navedbah naj bi 8. junija nastalo prvo prostovoljno gasilsko društvo in sicer v Nemčiji. Gasilska društva so ena najstarejših prostovoljnih organizacij tudi v Sloveniji. Z nami se je o pomenu in vlogi gasilskih organizacij pogovarjala Renata Rupreht, predsednica Mladinskega sveta pri Gasilski zvezi Slovenije. Vabljeni k branju!

Gasilska organizacija ima svoj hierarhični sistem. Kje v organizaciji stojite vi, kot predsednica Mladinskega sveta GZS, kakšne so vaše naloge? 

Mladinski svet pri Gasilski zvezi Slovenije, katerega predsednica sem, je sestavljen še iz 17 članov, ki so predsedniki mladinske komisije na nivoju regije. Moja naloga je, da vodim Svet, skupaj pa, z različnimi nasveti in idejami, pomagamo vodilnim pri odločitvah, ki se tičejo področja dela z mladimi.

Gasilska zveza Slovenije je v zadnjih dveh desetletjih na področju dela z mladimi več kot uspešna. Na vseh ravneh organiziranosti delujejo mladinske komisije, ki jih združuje Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije. Katere dejavnosti za mlade izvaja mladinska komisija v sklopu zveze?

Mladinska komisija v sklopu zveze organizira v januarju dvodnevni posvet gasilskih mentorjev iz celotne Slovenije. V pomladnih mesecih organiziramo državni kviz gasilske mladine in v jeseni državno gasilsko orientacijo. Vsako leto imamo skupaj s Hrvaško srečanje mladine, ki ga izmenično organiziramo. V septembru sodelujemo na Otroškem bazarju na Gospodarskem razstavišču. Skozi celo leto spremljamo letovanja in taborjenja gasilske mladine, pripravljamo kriterije in razpis za izvedbo letovanj gasilske mladine ter javne razpise za sofinanciranje mladinskih aktivnosti. V preteklem letu smo, v sodelovanju s Komisijo za usposabljanje in izobraževanje, pripravili Temeljni program usposabljanja mladih gasilcev. Uspešno sodelujemo tudi z drugimi komisijami, skrbimo za usposabljanja mentorjev na vseh nivojih in še bi lahko naštevala.

Koliko članov šteje celotna gasilska zveza in koliko teh je mladih?

Celotna gasilska zveza šteje blizu 163.000 članov od tega okoli 40.000 mladih, starih med 6 in 18 let.

Katere vrednote zasledujete, česa se lahko mladi naučijo v vaših vrstah?

Veliko je vrednot, katerim sledimo; pogum, vztrajnost, poštenost, prijaznost, poslušnost, odkritost, sodelovalnost. V naših vrstah, poleg vseh teh vrednot, pridobijo tudi ogromno praktičnega znanja tako s področja gasilstva kot tudi osnov orientacije, prve pomoči, preventive ipd.

Podobno vprašanje: katerim vrednotam sledi dober gasilec in katero znanje mora posedovati?

Dober gasilec mora biti v prvi vrsti pripravljen pomagati drugim, ko ta pomoč potrebuje. Biti gasilec je čast in odgovornost, pomeni delati za sočloveka. Gasilec ob pozivu ne razmišlja, da bi ostal doma, pravijo celo, da gre gasilec tja, od koder vsi bežijo. Velik pomen imajo tudi sodelovanje, povezovanje in zavzetost za skupen cilj.

V kolikšni meri je bila gasilska mladina vpeta v Civilno zaščito v času epidemije in kje so pomagali? In še: kako ste sami občutili ukrepe ob epidemiji, kje v vaši organizaciji so se najbolj odražali?

Gasilska mladina v času epidemije ni bila posebej vpeta v Civilno zaščito. Ukrepe smo precej občutili na najnižjih nivojih, v Prostovoljnih gasilskih društvih, saj se niso izvajala različna srečanja in vaje naših najmlajših. Na nivoju Gasilske zveze Slovenije nismo mogli izvesti Državnega kviza, upamo, da nam ga bo uspelo v mesecu novembru. Prav tako je odpadlo srečanje slovensko-hrvaške mladine, državna gasilska orientacija, obstalo je nekaj drugih projektov. Mislim, da bo v letošnjem letu tudi taborjenj in letovanj gasilske mladine precej manj, kot jih  je bilo v preteklosti.

Organizirani ste pravzaprav na prostovoljni bazi. Imate morda podatek, koliko prostovoljnih ur so prostovoljni gasilci izvedli v preteklem letu?

Pravzaprav tega podatka nikoli nisem iskala. V preteklosti sem sicer želela beležiti ure, ki jih namenim delu z gasilsko mladino ali kakršno koli drugo delo, ki ga opravim za gasilsko organizacijo. Pa mi ni uspelo. Tega je enostavno tako veliko, da je skoraj nemogoče voditi evidenco dela. Biti gasilec je način življenja. Na nek način si v to vpet 24 ur na dan vse dni v letu.

Vemo, da velik del gasilske službe v Sloveniji opravljajo tudi poklicne gasilske enote. Kako poteka sodelovanje med vami kot prostovoljci in gasilci gasilskih brigad ter ostalim delom civilne zaščite, na primer reševalci? Kolikšen del prevzemate vi in kolikšen poklicne enote?

Sodelovanje med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci v Sloveniji je odlično. Brez tega ne gre. O tem na kakšen način in v katerih situacijah je aktivirano katero društvo in kdaj je potrebno sodelovanje med različnimi službami, je zapisano v načrtu alarmiranja. Dodatne službe se aktivira po potrebi. Gasilska društva so različnih kategorij, niso vsa enaka. Različna so si tako po številu operativnih članov kot po opremljenosti.

Prostovoljno gasilstvo je največja prostovoljna, humanitarna organizacija na slovenskem, z več kot 140 letno zgodovino. Kje vidite, leži razlog za tako dolgo tradicijo prostovoljstva v gasilskih vrstah v Sloveniji?

Res je, gasilstvo ima v Sloveniji precej dolgo tradicijo. Z leti smo ustvarili organizacijo, ki jo spoštujejo tudi drugod po svetu. In prav odlična organiziranost, disciplina, spoštovanje in tovarištvo so tisto, kar ima velik vpliv na tako dolgo zgodovino. Seveda pa poleg vsega tudi tradicija, ki se v marsikateri družini prenaša iz roda v rod. V mnogih krajih je gasilski dom središče vsega dogajanja.

Pojdiva nazaj v sedanjost: kje vse se pozna vpliv digitalne tehnologije na učenje ali delo gasilcev?

Seveda tudi pri nas brez tega ne gre. Sicer se trudimo, da je tega čim manj, če pa že, to na primer uporabimo pri učenju in pripravah na tekmovanja v kvizu. Zavedamo se, da so otroci vedno bolj odvisni od različnih elektronskih naprav, v naših vrstah pa jim poskušamo pokazati, da se tudi brez tega lahko zabavamo.

Ste že pričeli z aktivnostmi za mlade? Kako ste rešili izzive, ki so se postavili ob ponovnem izvajanju aktivnosti za mlade? Katere ukrepe boste obdržali in kako?

Nekatera društva so že začela z aktivnostmi, druga še bodo. Vse je še v povoju, ker pravzaprav nimamo posebnih navodil, kako naj se tega lotimo v naši organizaciji. Mentorji tipamo in se poskušamo čim bolj držati priporočil NIJZ. Vsekakor bomo obdržali ukrepe glede osnovne higiene in druženja. Upamo in želimo si, da bodo ukrepi postali milejši in prijaznejši ljudem.

Če te besede bere nadebudni mladi gasilec ali gasilka, kam naj se obrne?

Če si želiš postati gasilec ali pa želiš spoznati njihovo delo, obišči najbližji gasilski dom, povej za svoje želje in zagotovo ti bodo poskušali pomagati in odgovoriti na vsa tvoja vprašanja.

Vir: uredništvo mlad.si
Foto: Renata Rupreht, osebni arhiv