Zaposlovanje

Rezultati analize Prakse v praksi Sindikata Mladi plus

2. 4. 2021 avtor: Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih – Mladi Plus

Na Sindikatu Mladi plus se zavzemajo za kvalitetno bivanje, izobraževanje in življenje dijakov, študentov, prekarnih delavk in delavcev ter vseh mladih v Republiki Sloveniji. Izvajajo različne aktivnosti, med drugim so na nacionalno agencijo evropskih programov za mlade – Movit v program Erasmus+ prijavili projekt Posvetovanja z mladimi o kakovostnih praksah v Sloveniji, katerega del je tudi izvedba analize o praktičnem usposabljanju mladih.

Pridobili so skoraj 500 popolnih anket ter tako dobili zelo dober vpogled v stanje na področju praktičnega usposabljanja oziroma praktičnega izobraževanja, ki bo osnova za nadaljnje izvajanje projekta. 

Na podlagi izpolnjenih anket in rezultatov bodo, če bo to mogoče, pripravili sklop posvetovanj z mladimi. Glavni cilj posvetovanj bo oblikovanje skupnih predlogov izboljšav na področju praktičnega usposabljanja v Republiki Sloveniji.

Rezultate celotne analize ter povzetke in ostale informacije lahko najdete tukaj

Vir: Sindikat Mladi plus