Izobraževanje

Rezultati prvega roka za vpis v študijskem letu 2022/23

22. 7. 2022 avtor: Uredništvo
Rezultati prvega roka za vpis v študijskem letu 2022/23

Zaključen je izbirni postopek prvega prijavnega roka za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije (EU) za vpis v prvi letnik na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/23 javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov.

V sklopu prvega prijavnega roka je bilo administrativno obdelanih 14.320 prijavnih vlog, sklepi o rezultatu izbirnega postopka pa so kandidatom že bili posredovani elektronsko preko portala eVŠ. V portalu eVŠ morajo kandidati za dostop do sklepov v sistemu SI-PASS, ki je storitev državne uprave za spletno prijavo in e-podpis, izbrati isti način, kot za oddajo prijave. Pod seznamom aktivnih prijav za vpis kandidati dostopajo do svojega sklepa o rezultatih izbirnega postopka.

Šteje se, da je dokument kandidatu vročen drugi delovni dan po dnevu objave na portalu eVŠ, zato naj bodo kandidati pozorni, da v primeru pritožbe na izdani sklep ne zamudijo roka (tudi pritožbe se letos oddaja le preko portala eVŠ).

Vpis prejetih kandidatov in pregled po študijskih željah

Vpis sprejetih kandidatov bo potekal na visokošolskih zavodih od 25. julija do najkasneje 17. avgusta 2022 – o točnih terminih bodo kandidati obveščeni s strani visokošolskih zavodov. Omejitev vpisa za slovenske in EU državljane za študijsko leto 2022/23 ima 89 študijskih programov oziroma smeri (lani 96).

Podatki o številu sprejetih kandidatov in minimumi v prvem prijavnem roku.

Drugi prijavni rok

Drugi prijavni rok bo potekal od 19. do 23. avgusta 2022. Podatki o še prostih mestih za drugi prijavni rok bodo 18. avgusta 2022 objavljeni na spletnem portalu eVŠ in na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb in na spletnih straneh visokošolskih zavodov. V skladu z razpisom za vpis se v drugem prijavnem roku na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 17. avgusta 2022. Prijavo za vpis kandidati oddajo prek elektronske vloge za prijavo na spletnem portalu eVŠ.

Prošnja za subvencionirano bivanje

Bodoči študenti, ki želijo pridobiti subvencijo za subvencionirano bivanje v študijskem letu 2022/23, morajo prošnjo za sprejem oddati do 16. avgusta 2022, če želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo (prošnjo za sprejem študenti letos prvič lahko oddajo kadarkoli do 1. junija 2023, s tem, da bodo na prvo prednostno listo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo oddali do 16. avgusta 2022). Prošnjo morajo do roka oddati tudi kandidati, ki bodo opravljali maturo v jesenskem roku, in kandidati, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za bivanje.

Prošnjo za podaljšanje bivanja v študijskem letu 2022/23 morajo študenti oddati najpozneje do 16. avgusta 2022.

Preko spletnega portala eVŠ se odda elektronska vloga za sprejem ali podaljšanje bivanja.

Zaključen je izbirni postopek prvega prijavnega roka za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije (EU) za vpis v prvi letnik na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/23 javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov.

V sklopu prvega prijavnega roka je bilo administrativno obdelanih 14.320 prijavnih vlog, sklepi o rezultatu izbirnega postopka pa so kandidatom že bili posredovani elektronsko preko portala eVŠ. V portalu eVŠ morajo kandidati za dostop do sklepov v sistemu SI-PASS, ki je storitev državne uprave za spletno prijavo in e-podpis, izbrati isti način, kot za oddajo prijave. Pod seznamom aktivnih prijav za vpis kandidati dostopajo do svojega sklepa o rezultatih izbirnega postopka.

Šteje se, da je dokument kandidatu vročen drugi delovni dan po dnevu objave na portalu eVŠ, zato naj bodo kandidati pozorni, da v primeru pritožbe na izdani sklep ne zamudijo roka (tudi pritožbe se letos oddaja le preko portala eVŠ).

Vpis prejetih kandidatov in pregled po študijskih željah

Vpis sprejetih kandidatov bo potekal na visokošolskih zavodih od 25. julija do najkasneje 17. avgusta 2022 – o točnih terminih bodo kandidati obveščeni s strani visokošolskih zavodov. Omejitev vpisa za slovenske in EU državljane za študijsko leto 2022/23 ima 89 študijskih programov oziroma smeri (lani 96).

Podatki o številu sprejetih kandidatov in minimumi v prvem prijavnem roku.

Drugi prijavni rok

Drugi prijavni rok bo potekal od 19. do 23. avgusta 2022. Podatki o še prostih mestih za drugi prijavni rok bodo 18. avgusta 2022 objavljeni na spletnem portalu eVŠ in na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb in na spletnih straneh visokošolskih zavodov. V skladu z razpisom za vpis se v drugem prijavnem roku na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 17. avgusta 2022. Prijavo za vpis kandidati oddajo prek elektronske vloge za prijavo na spletnem portalu eVŠ.

Prošnja za subvencionirano bivanje

Bodoči študenti, ki želijo pridobiti subvencijo za subvencionirano bivanje v študijskem letu 2022/23, morajo prošnjo za sprejem oddati do 16. avgusta 2022, če želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo (prošnjo za sprejem študenti letos prvič lahko oddajo kadarkoli do 1. junija 2023, s tem, da bodo na prvo prednostno listo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo oddali do 16. avgusta 2022). Prošnjo morajo do roka oddati tudi kandidati, ki bodo opravljali maturo v jesenskem roku, in kandidati, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za bivanje.

Prošnjo za podaljšanje bivanja v študijskem letu 2022/23 morajo študenti oddati najpozneje do 16. avgusta 2022.

Preko spletnega portala eVŠ se odda elektronska vloga za sprejem ali podaljšanje bivanja.

Vir: gov.si