Vključenost

Rezultati razpisa “Krepitev kompetenc mladih za večjo zaposljivost”

7. 2. 2020 avtor: Uredništvo

Urad RS za mladino obvešča, da so danes objavljeni rezultati javnega razpisa “Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost“.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju, namenjenih krepitvi aktivnega državljanstva mladih za povečanje zaposljivosti mladih.

Z javnim razpisom se zagotavlja trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za njihovo večjo zaposljivost, kot tudi aktivno državljanstvo. Spodbuja se inovativne oblike mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki bodo imele tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike.

Cilj javnega razpisa je s pomočjo usposabljanj krepiti kompetence mladih, kar prispeva k povečevanju deleža zaposlenih mladih po izhodu iz operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih.

Za doseganje cilja javnega razpisa bodo financirana usposabljanja za mlade (ter spremljevalne aktivnosti, nujne za uspešno izvedbo projektov), ki jih bodo izvajale organizacije v mladinskem sektorju v okviru mladinskega dela, povezane v konzorcij partnerjev, z namenom vključevanja mladih v procese neformalnega izobraževanja in aktivnega državljanstva.

V času izvajanja operacij, in sicer od 1. 2. 2020 do 15. 9. 2021, bo v usposabljanja skupaj vključenih najmanj 564 mladih, ki so na dan vključitve v operacijo stari od 15 do vključno 29 let in niso zaposleni, od tega najmanj 217 mladih v vzhodni in 329 mladih v zahodni kohezijski regiji.

Za sofinanciranje je odobrenih 10 projektov v skupni višini 2.008.739,23 EUR, od tega 834.187,96 EUR v vzhodni kohezijski regiji in 1.174.551,27 EUR v zahodni kohezijski regiji.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vir in foto: Urad RS za mladino