Vključenost

S prostovoljstvom do enakosti in solidarnosti

4. 12. 2019 avtor: Uredništvo

Mednarodni dan prostovoljstva za ekonomski in socialni razvoj ali krajše Mednarodni dan prostovoljstva je razglasila Organizacija združenih narodov na 40. zasedanju generalne skupščine 17. decembra 1985. Od takrat se vlade, Združeni narodi in civilnodružbene organizacije pridružujejo prostovoljkam in prostovoljcem z vsega sveta pri praznovanju 5. decembra, mednarodnega dneva prostovoljstva, letos s temo »Prostovoljstvo za vključujočo prihodnost«, ki poudarja prizadevanja za enakost in solidarnost. Mednarodni dan prostovoljstva je priložnost za vse nas, da spodbujamo prostovoljstvo, se spomnimo na prispevek prostovoljcev k družbeni blaginji in trajnostnim ciljem na lokalni in mednarodni ravni. Ti cilji so:i

Prostovoljske aktivnosti predstavljajo raznovrstne priložnost za posameznike v naši družbi, zlasti tiste, ki so iz različnih vzrokov potisnjeni na njen rob. Ravno njim lahko prostovoljni čas in delo, ki ga skozi prostovoljske aktivnosti nudijo, pomembno vplivata h kvaliteti njihovega življenja bodisi skozi vključenost v družbo bodisi skozi nudenje konstruktivne vloge v svojem okolju. S prostovoljstvom so skupnosti po vsem svetu pogosto deležne okrepljene solidarnosti in vključenosti.

Prostovoljstvo v Sloveniji ima dolgo tradicijo, je pomemben socialni korektiv družbe, prispeva k povezovanju organizacij in ljudi v lokalnih skupnostih. Iz Skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2018, za katero je poročilo o prostovoljskem delu oddalo 1.822 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, je razvidno, da je skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo, 244.304, opravili pa so 9.903.798 ur prostovoljskega dela.  Sem so vključeni tudi številni mladi prostovoljci, ki delujejo v različnih organizacijah mladinskega dela.

V poročilu najdemo tudi naslednji zapis: “Iz podatkov je razvidno, da veliko mladih prostovoljcev deluje v organizacijah s prostovoljskim programom (v javnih zavodih, predvsem osnovnih šolah). Na tem mestu ponovno poudarjamo, da je za razvoj prostovoljskega dela nujno potrebno v prostovoljstvo vključevati mlade. Pri tem se Vlada zaveda, da imajo zelo pomembno vlogo javni zavodi oziroma organizacije s prostovoljskim programom, ki mladim skozi učni proces in vzgojne metode odpirajo nove poti v življenju.” 

Dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport je v poslanici na strani Slovenske filantropije ob mednarodnem dnevu prostovoljstva med drugim dejal, da je prostovoljstvo v šolah nekaj, kar mora naš izobraževalni sistem vzpodbujati, saj prostovoljstvo »ohranja vezivo družbe, ga krepi in dela močnejšega. Najbolj napredne svetovne družbe danes včasih pozabljajo, da obstaja veliko število tistih, ki so tako ali drugače osamljeni, ki nimajo stikov s soljudmi. Naša družba je ravno zaradi prostovoljcev v tem smislu drugačna, saj se zavedamo, da med nami obstajajo ljudje, ki potrebujejo pomoč ali samo pogovor, da potrebujejo sočloveka. Želel bi, da naš šolski sistem to še bolj spodbuja, želel bi, da prostovoljstvo postane in ostane ena ključnih solidarnosti, ki jih imamo v tej družbi

Celotno sporočilo ministra si lahko ogledate tukaj. 

Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije je mnenja, da socialna država, ki  skrbi za svoje prebivalce, vzpodbuja njihovo prostovoljsko delovanje v dobro skupnosti ter vlaga v promocijo prostovoljstva, podpira možnost kakovostnega vključevanja v prostovoljstvo in prepoznava vrednost prostovoljskega dela. »Na ta način lahko vsi prebivalci sodelujejo pri skrbi za skupno dobrobit, so vključeni, ker imajo možnost sodelovati v družbenih procesih, in bolje opremljeni za življenjske situacije, ko ne gre vse po načrtu. Svojo, za vse ljudi izjemno pomembno družbeno vlogo lahko živimo na različne načine tudi skozi prostovoljstvo.  Zato sta podpora in razvijanje prostovoljstva tudi pot do vključujoče družbe. Smo pač družbena bitja in zgolj skrb za samega sebe ni alternativa za srečno in zdravo življenje.« 

Različne prostovoljske organizacije ob tej priložnosti organizirajo okrogle mize in izobraževanja ter tako razširjajo in razvijajo idejo prostovoljstva ter vabijo posameznike, da se začnejo udejstvovati tudi kot prostovoljci. Na ta dan v Ljubljani poteka 12. Slovenski kongres prostovoljstva, ki ga organizira Slovenska filantropija.

5. decemberje samo en dan, ki vsekakor ni dovolj, saj je širjenje ideje prostovoljstva in navduševanje novih ljudi za opravljanje te dejavnost, ki poteka vsak dan, 7 dni na teden, 365 dni na leto. 5. december je tako neskončno dolg dan.

Vir: Slovenska filantropija
Foto: unsplash