Zdravje

Sanela Talić: “Zastraševanje otrok in mladostnikov dokazano ne deluje”

1. 7. 2020 avtor: Uredništvo

Ob letošnjem svetovnem dnevu na področju drog (26. junij) je mreža »Preventivna platforma« v sodelovanju in s podporo UNODC (Urad Združenih narodov za droge in kriminal) in WHO (Svetovna zdravstvena organizacija) izdala neuradni slovenski prevod mednarodnih preventivnih standardov na področju uporabe drog, kateri glavni namen izdaje prevoda je zlasti izboljšanje kakovosti in financiranja preventivnih politik in praks v Sloveniji na področju drog (vključno z alkoholom in tobakom) ter bolj celovit in sistematičen pristop k preventivi na nacionalni in lokalni ravni.

V kakovostno in učinkovito preventivo tudi NE spadajo enkratna predavanja in nestrukturirane delavnice, tako imenovani šolski »preventivni dnevi« z animatorji in športnimi aktivnostmi, pričevanja bivših zasvojencev ali žrtev prometnih nesreč, predavanja policistov otrokom in staršem o prepovedanih drogah in trgovanju z njimi, osredotočanje zgolj v čustva in samopodobo ter moraliziranje ipd. »Zlasti starše pogosto slišimo, da rečejo »kar pripeljite bivšega zasvojenca, da bodo otroci videli, kaj lahko naredijo droge. Potem jim nikoli več ne bo padlo na pamet, da poskusijo kaj takega!«. V resnici večina takšnih pristopov zastraševanja otrok in mladostnikov, ki so še vedno prepogosto prisotni v praksi, dokazano ne deluje, ne temelji na znanstvenih dokazih in ima lahko celo nasprotne (škodljive) učinke«, je dodala Sanela Talić, vodja preventivnih programov na Inštitutu »Utrip«.

Kakovostna preventiva bi morala biti sestavni del učnih načrtov v vrtcih in šolah ter nacionalnih ali lokalnih strategij na področjih javnega zdravja, izobraževanja, socialnega varstva, varnosti v prometu ter mladih. Ker gre za relativno mlado znanost, so te aktivnosti slonele na osebni intuiciji oziroma obstoječem znanju in izkušnjah, ki pa so vključevale pristope, za katere danes vemo, da so neučinkoviti oziroma lahko celo povzročajo škodo.

Na dokazih temelječa preventiva je lahko učinkovita pri preprečevanju uporabe drog in ostalih tveganih vedenj. Razlog za to je zlasti v osredotočanju na ranljivost posameznikov, vključno s socialno neenakostjo, po drugi strani pa tudi na podporo zdravemu in varnemu razvoju otrok in mladostnikov. Prevod mednarodnih preventivnih standardov.

Mednarodne preventivne standarde na področju uporabe drog (druga posodobljena izdaja) lahko najdete tukaj.

Vir: uredništvo mlad.si
Foto: pixbay