Mladinski sektor / Mladinsko delo

Se dabimo kar tam

26. 10. 2022 avtor: Mladinski center Idrija

Projekt Se dabimo kar tam je nadaljevanje projekta MC mobil, mobilnega mladinskega centra v Idriji. Slednji je do sedaj večinoma zajel zlasti otroke, mlajše najstnike in družine, kar bo v prihodnosti še vedno počel. Hkrati pa so v Mladinskem centru Idrija želeli raziskati in razviti vsebine, metode in načine dela z mladimi, ki se zaenkrat na aktivnosti ne odzivajo v največji meri. Projekt se je začel 1. 7. 2022, končal pa se bo naslednje leto, 30. 6. 2023.

Cilj je ohraniti in nadgraditi dobro prakso v domačem okolju z razvojem novih ciljno usmerjenih aktivnosti, pripomočkov in metod za mlade. Poleg tega je želja projekta tudi prispevati k aktivaciji, druženju in dobremu počutju mladih ter jih nagovarjati in večati ozaveščenost o tematikah, pomembnih zanje. Nenazadnje je tudi želja, da se skozi ta projekt poskrbi za kakovostno usposobljenost mladinskih delavcev kot skupine in kot posameznikov.

Naloga projekta bo tudi pristopanje v življenjska polja mladih in odgovarjanja na njihove potrebe, vprašanja in skrbi; spodbujanje povezovanja različnih akterjev in promoviranje solidarnosti, kvalitetno mladinsko delo in tudi javnosti sporočati o pomembnosti delovanja mladinskih centrov in drugih organizacij. Predvsem pa bodo pri tem ključno vlogo izvajalcev prevzeli mladi, ki bodo predstavljali zgled skupine, ki vlaga trud in čas za pozitivno spremembo v lokalnem okolju.

Aktivnosti:

Konkretni rezultati:

Aktivnost sofinancira Evropska unija v sklopu projekta Evropske solidarnostne enote.