Aktivno državljanstvo / Kohezijska politika

Seja Sveta Vlade RS za mladino

20. 2. 2019 avtor: Uredništvo

Na seji Sveta Vlade RS za mladino se bodo v četrtek, 21. februarja ob 12.uri, sestali članice in člani Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino, ki mu predseduje minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo, sestavljajo ga predstavniki mladinskih organizacij in vlade RS.

Ministrstva, ki se ukvarjajo s problematiko mladih, bodo na seji predstavila aktivnosti, ki jih izvajajo na tem področju. Obravnavali bodo tudi druga aktualna vprašanja, ki zadevajo mlade, kot sta nova evropska strategija za mlade (sprejeta novembra 2018) in orodje Youth Wiki (zbirka nacionalnih struktur, politik in ukrepov, ki podpirajo mlade, katere glavni cilj je podpreti evropsko sodelovanje na področju mladine), ter govorili o izzivih pri izvajanju programov Erasmus+, Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota.

Svet Vlade RS za mladino med drugim:

Svet ima predsednika in devetnajst članov, ki so imenovani po načelu dvopartitne sestavljenosti, torej s strani predstavnikov mladinskih organizacij in združenj ter s strani predstavnikov Vlade RS ministrstev, ki se ukvarjajo s problematiko mladih.

Predstavniki mladinskih organizacij in združenj:

S strani predstavnikov Vlade RS ga sestavljajo: