Vključenost

Semič za mlade

25. 10. 2023 avtor: Kulturni center Semič
plakat

Kulturni center Semič in mladinski odbor občine Semič so v letu 2021 izvedli anketo za mlade, kjer so povpraševali po različnih tematikah (stanovanjski problematiki, varstvu narave, podjetništvu, kulturi, izobraževanju … ). Ker je Občina Semič na podlagi izvedene ankete uvedla spremembe in si želimo, da bi bilo naše okolje mladim prijazno, smo se odločili, da anketo zopet podelimo med mladimi.

Anketa je anonimna. Namenjena je vsem mladim med 15. in 29. letom starosti. Anketa bo omogočala vpogled v potrebe, želje in pričakovanja mladih. Anketa nam bo pomagala oblikovati ukrepe in pobude, ki bodo prispevali k razvoju Semiča kot privlačnega kraja za mlade. Odgovore bomo uporabili za oblikovanje konkretnih ukrepov in strategij, ki bodo prispevali k boljšemu življenju in razvoju Semiča za mlade.

Do ankete lahko dostopate tukaj.