Zaposlovanje

Sestanek delovne skupine za spremljanje jamstva za mlade

18. 11. 2022 avtor: Mladinska mreža MaMa

V sredo, 16. 11. 2022 je v Ljubljani potekal 24. sestanek delovne skupine za spremljanje izvajanja Jamstva za mlade.

Delovna skupina se je seznanila z zaključki evalvacije projekta “Svetovalci za mlade”, ki jo je predstavil Center poslovne odličnosti ekonomske fakultete. Analiza in evalvacija sta pokazali, da je projekt uspešen. V okviru projekta se je izkazalo, da so glavne težave pri zaposlovanju mladih pomanjkanje delovnih izkušenj, izzivi povezani z “iskanjem sebe” in neskladje med željami, znanji in potrebami trga dela, težave pri prevozu (javni transport, vozniški izpit), problemi z varstvom otrok in zdravstvene težave. Mladi, ki so sodelovali s posebnimi svetovalci za mlade, so zaposlitev lažje našli ter bili z njimi na splošno zadovoljni.

Sledile so predstavitve projektov Norveškega sklada 2022-2024 v okviru cilja “Izboljšamo izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin – mladi NEET. Ljudska Univerza Celje je predstavila aktivnosti in namen projekta “Opolnomočenje in vključitev oseb NEET na trg dela in razvoj celotnega programa podpornih storitev za osebe NEET, vključno s pripravo sistemskih rešitev programa podpornih storitev za osebe NEET, vključno s pripravo sistemskih rešitev. Ljudska Univerza Koper pa aktivnosti v okviru projekta “Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih”.

Obravnavali in seznanili so se z izvedbenimi načrti Jamstva za mlade za obdobje 2023-2024, kjer so poročali Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Urad RS za mladino ter predstavili ukrepe oz. aktivnosti, ki jih izvajajo.

Prisotni so bili tudi predstavniki mladinskih organizacij – Mreža MaMa, Sindikat Mladi plus, Mladinski svet Slovenije in Študentske organizacije Slovenije. Izpostavili so nekatere izzive s katerimi se srečujejo mladi  na področju zaposlovanja in podjetništva ter podali tudi nekaj predlogov in usmeritev.