Mladinsko delo / Mobilnost mladih

Sindikalni študijski obisk Ljubljane v sklopu mednarodnega projekta

14. 3. 2024 avtor: Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih – Mladi Plus
mladi

Sindikat Mladi plus je kot partner del mednarodnega projekta Sindikati: nov zagon za participacijo mladih, ki ga vodi sindikat UPOZ iz Severne Makedonije in združuje partnerje iz različnih držav na Balkanskem polotoku. Projekt, ki se osredotoča na delovanje mladih v sindikatih, sofinancira Evropska unija s programom Erasmus+ European youth together.

V sklopu projekta smo 10. in 11. marca v Ljubljani na študijskem obisku gostili projektne partnerje iz Severne Makedonije, BiH, Črne gore, Grčije, Turčije in Srbije. Namen študijskega obiska je bil spoznati delovanje Sindikata Mladi plus kot primera dobre prakse vključevanja in aktiviranja mladih v sindikatih.

Nedeljsko popoldne smo preživeli ob spoznavanju (delčka) delavske zgodovine Ljubljane; z vodnikom smo si ogledali (zdaj že prenovljene) prve industrijske obrate v mestu in izvedeli marsikaj zanimivega o razvoju obrti, industrije in prometa vse od antike dalje. Prav tako nismo mogli mimo stavk, delavskih uporov in mnogih bojev za boljši jutri.

Ponedeljek je bil namenjen celodnevni konferenci, na kateri smo gostom predstavili delovanje našega sindikata kot primera prakse vključevanja mladih v sindikalno delovanje. Spomnili smo se začetkov, ki segajo v leto 2011, jih seznanili s področji, na katerih smo še prav posebej aktivni in z njimi delili izkušnje z naslavljanjem in organiziranjem mladih prekarnih delavk in delavcev. Spregovorili smo tudi o platformnem delu in korakih do ustanovitve Sindikata dostavljavcev, ki deluje pod našim okriljem.

V sklopu konference so gostje spoznali tudi delovanje časopisa ZSSS Delavska enotnost, prav tako so se med razpravo odprla številna vprašanja, a odgovor na marsikatero od njih bo šele treba najti.

logotip