Organizacije za mlade

Skavt pomaga bližnjemu in naredi vsak dan vsaj eno dobro delo

28. 12. 2020 avtor: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Tako se glasi tretji skavtski zakon, ki spodbuja in vodi člane skavtskega gibanja že od začetkov skavtskega gibanja, pred več kot 100 leti. Skavtinje in skavti so v svetu, v času krize, običajno ena prvih prostovoljnih mladinskih organizacij, ki se odzovejo klicu po pomoči. Tako je bilo med prvo in drugo svetovno vojno, naravnimi katastrofami in ne nazadnje tudi v času te epidemije.

Vse nevladne organizacije, kot tudi Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, imajo v času krize zelo pomembno vlogo in poslanstvo, to je prostovoljno in nesebično pomagati drugim v blaženju posledic epidemije koronavirusa. Skavti v tem času delujejo na treh področjih:

Nudenje pomoči v okviru Civilne zaščite in drugih organizacij

Že od marca letos, Skavti pomagajo na različne načine v okviru Civilne zaščite ali s sodelovanjem v drugih organizacijah (domovi za starejše, Karitas, lokalne skupnosti, bolnišnice …). Pomoč je odvisna od lokalnih enot in potreb: pomoč pri skrbi za starostnike v domovih za starejše, pomoč pri preurejanju prostorov v bolnišnici, delo v skladiščih in razdeljevanje hrane, varstvo otrok na domu, izdelava mask itd. V akcijah je do decembra sodelovalo 177 polnoletnih prostovoljcev, ki so skupaj opravili 542 ur prostovoljnega dela.

Skrb za duševno zdravje

Spletni portal, ki so ga zagnali spomladi, “Skavt, kako si?” ponuja mladim varen prostor za spoznavanje in krepitev njihovega duševnega zdravja. Je del širšega skavtskega programa “Nisi sam”.

Obiskovalec spletnega portala lahko izpolni test, ki mu pomaga pri prepoznavanju čustev. Do sedaj ga je obiskalo preko 4000 ljuditest je rešilo okrog 700 oseb. Zainteresirani se lahko prijavijo v poseben 5-tedenski program čuječnosti, na katerega se je od pomladi prijavilo 100 oseb. Več na spletni strani.  

Redno delovanje

Osnovno poslanstvo njihove organizacije je celostni razvoj posameznika – otroka in mladega odraslega in tudi v obeh valih bolezni Covid-19 ni nič drugače, le da so bili v teh časih primorani poiskati nove, inovativne načine srečevanja oz. komuniciranja na tedenski oz. mesečni ravni. Otrokom in mladim zaradi šolanja na daljavo in drugih ukrepov v tem trenutku primanjkuje stika s svojimi vrstniki in prijatelji, v njih se nabirajo duševne stiske in občutek nemoči. Izvajanje rednih skavtskih srečanj in dejavnosti na daljavo (pisma, izzivi, spodbude, videokonferenčni klici …), je tako za njih v tem času še toliko pomembnejše. S tem skrbijo za sprostitev, druženje s sovrstniki in posledično za njihovo duševno zdravje. Srečanj in dejavnosti se je udeleževalo približno 4000 otrok in mladostnikov, vodilo in pripravljalo pa jih je preko 900 prostovoljcev.

Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov