Organizacije za mlade / Šport

Skavti z gibanjem nad posledice pandemije

6. 10. 2020 avtor: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Pandemija je spremenila naš vsakdan, njene dolgoročne posledice pa se kažejo na mnogih področjih – tudi v slabših gibalnih sposobnostih mladih. Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov se zaveda, da je pomemben akter vzgoje otrok in mladine prav gibanje in zdrava prehrana, zato prostovoljce nagovarjajo s projektom Izzivaj – uživaj! 2.0.

Otroci in mladi v razvoju najbolj potrebujejo vsakodnevno gibanje; splošno dokazano je namreč, da je z gibalno uspešnostjo in aerobno vzdržljivostjo močno povezana tudi zmožnost učenja, manj aktivni otroci pa so bolj nagnjeni tudi k debelosti in kroničnim obolenjem. Gibanje in zdrava prehrana sta ključnega pomena za vzdrževanje učinkovitega imunskega sistema. V času pandemije je bilo gibanje močno omejeno – šole, vrtci in igrišča so bili zaprti, interesne dejavnosti odpovedane.

Iz rezultatov SLOfit organizacije je razvidno, da so posledice zaskrbljujoče: do upada gibalne učinkovitosti je prišlo pri skoraj dveh tretjinah otrok, povečal se je delež podkožnega maščevja in povišala se je stopnja debelosti. Če se je telesna pripravljenost v prejšnjih letih spreminjala počasi, so letošnji rezultati strmo negativno padli.

S projektom Izzivaj – uživaj! 2.0 spodbujajo prostovoljce in ostale mlade, da v svoj vsakdan vnesejo večji poudarek zdravemu načinu življenja, predvsem z gibanjem in uravnoteženo prehrano. Preko projektnih izzivov, ki jih mladi prejemajo, se preko neformalnega učenja, na zanimiv način naučijo dobrih navad in prevzamejo zgled voditeljev, s čimer zrastejo v bolj zdrave posameznike, ki znajo poskrbeti za redno vadbo in zdrave obroke.

Več o projektu Izzivaj – uživaj! 2.0 na FB strani projekta ter spletni strani.

Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.
Vir: Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
Foto: Matic Maležič, Emonada