Organizacije za mlade / Zdravje

Skrb za duševno zdravje v času epidemije

23. 12. 2020 avtor: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Zdravje je ena temeljnih vrednot skavtske vzgoje. Programi na področju zdravja mladih, ki jih Skavti (združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov) razvijajo že od leta 2014, vključujejo zdravo prehrano, gibanje in duševno zdravje. Prav skrb za duševno zdravje je v teh časih še toliko bolj pomembna.

V prvem valu epidemije so Skavti vzpostavili spletni portal Skavt, kako si?, katerega namen je pomagati mladim razumeti lastna občutja in jim svetovati, kako se z njimi konstruktivno soočati. Spletno stran je do sedaj obiskalo več kot 4000 ljudi, test je rešilo 693 oseb. Iz pridobljenih podatkov so Skavti naredili raziskavo. Primarna ciljna populacija raziskave so bili skavtski voditelji, (povprečna starost 24 let). Uporabljen je bil vprašalnik DASS-21 (Lovibond, P.F. & Lovibond, S.H. 1995), ki meri stopnjo depresivnosti, anksioznosti in stresa.

V raziskavi so skupno dosegli 693 udeležencev, 600 Skavtov (od tega 257 aktivnih voditeljev), 82 ne Skavtov, 11 jih ni odgovorilo. Povprečna starost: 21,9 let, najmlajši 10 let, najstarejši 77 let. Spol: 209 moških, 468 žensk, 16 ni odgovorilo. Države: večinoma Slovenija 625, EU 49 (največ Irska, Malta, Češka, itd.), svet 19 (Mehika, Pakistan, Ukrajina, itd.). Spletna stran deluje tudi v angleškem jeziku.

Na vprašanje, kako se počutijo v času reševanja vprašalnika, je: 83 % udeležencev odgovorilo, da so OK (dobro), 17 %, da jim je težko. Tisti, ki so se opredelili, da so dobro, so najpogosteje občutili: dolgočasje, osamljenost, stres in anksioznost. Tisti, ki so rekli, da jim je težko, so najpogosteje občutili: anksioznost, obup in izgubo smisla, stres in depresivnost, kar je zaskrbljujoče in vodstvo organizacije motivira, da intenzivno nadaljuje s krepitvijo podpore duševnemu zdravju.

Skavti, na podlagi rezultatov raziskave nadaljujejo krepitev in prilagoditve programov in podpore članom. To poteka kot:

Več informacij najdete na njihovi spletni strani