Mladinsko delo

Slišati in biti slišan_a

21. 4. 2023 avtor: Mladinski center Zagorje ob Savi

DVODNEVNO USPOSABLJANJE ZA DELO Z MLADIMI V STISKI

slišati in biti slišan_a

Mladinski center Zagorje ob Savi vabi na dvodnevno usposabljane za delo z mladimi v stiski “Slišati in biti slišan_a”. Usposabljanje bo potekalo 8. in 9. maja v prostorih Mladinskega centra Zagorje ob Savicena za udeležbo pa znaša 50€.

Usposabljanje ‘Slišati in biti slišan_a’ je namenjeno mladinskim delavcem_kam, izkušenim prostovoljcem in drugim, ki se pri svojem delu srečujejo z mladimi v stiski.

Vsebinsko bodo pokrili: kdo so mladi v stiski in zakaj do le teh pride, postavljanje mej in naša vloga pri delu z mladimi v stiski ter spoznavanje orodij, metod in različnih praks za delo z mladimi v stiski. Čas pa bomo namenili tudi pridobivanju izkušenj skozi igro prizorov, kjer imamo možnost izkusiti situacije, v katerih ne vemo kako odreagirati ter raziskovati možne reakcije na specifične situacije.

Usposabljanje ‘Slišati in biti slšan_a’ je en izmed rezultatov projekta strateškega partnerstva »Me slišiš? Slišim te«, v sklopu katerega smo razvili različne podporne mehanizme za delo z mladimi v stiski. Projekt je potekal med 2020 in 2022, bil pa je financiran s strani programa Erasmus+, ki je financiran s strani Evropske unije.

Usposabljanje bosta vodila Marko in Urška Pavlovič.

Vse podrobnejše informacije o usposabljanju in povezavo za prijave najdeš tukaj.