Zdravje

Slišimo!

7. 10. 2022 avtor: Mladinski center Zagorje ob Savi

V četrtek, 22. 9. 2022 je v Mladinskem centru Zagorje ob Savi potekala Konferenca o duševnem zdravju mladih »Me slišiš? Slišim te.«

V uvodnem delu je Marko Pavlovič, direktor Mladinskega centra, skozi zastrašujoča dejstva predstavil realno sliko duševnega zdravja mladih v Sloveniji. Raziskava Mladina 2020 kaže, da se je delež mladih, ki čutijo osamljenost, v zadnjih 10 letih povečal za 76%; delež mladih, ki čutijo stres večino dni v tednu, pa za 110%. V zadnjih 25 letih se je duševna obolevnost do 18. leta povečala za 64%. Po raziskavah Svetovne zdravstvene organizacije je samomor eden glavnih vzrokov smrti v starostni skupini med 15 in 29 let, kot posledica nasilja, spolne zlorabe, ustrahovanja in kibernetskega ustrahovanja. Trenutne napovedi kažejo, da bo do leta 2030 depresija glavni vzrok bolezni po vsem svetu. (WHO, 2012)

Opažanja o porasti stisk med mladimi, ki zelo vplivajo na njihovo vsakodnevno življenje, so mladinske delavce MC ZOS spodbudile k projektu strateškega partnerstva »Me slišiš? Slišim te«, ki je financiran s strani programa Erasmus+. Vodja mednarodnega projekta, Urška Pavlovič, jim je predstavila projekt in predvsem njegove rezultate, ki so jih zadnji dve leti razvijali skupaj s partnerji iz Srbije, Daj mi ruku, ter Finske, Aseman Lapset. Trije glavni rezultati projekta, ki bodo preko spleta kmalu na voljo v 4 jezikih (v slovenščini, angleščini, srbščini in finščini), so:

Na sami konferenci je bilo vsesplošno vabilo udeleženkam in udeležencem, da se sprostijo in pustijo gostiti ekipi Mladinskega centra Zagorje. Pomembno se jim zdi, da skupaj odpirajo prostor za deljenje, da drug drugega opolnomočijo na osebni ter profesionalni ravni in da skušajo biti prisotni ter karseda sproščeni.

Po kratkem odmoru za kavo in mreženje so udeleženci konference odšli na tri različne delavnice:

Po daljšem odmoru s prigrizki in deljenjem izkustev s prej naštetih delavnic so se zopet zbrali v veliki dvorani Mladinskega centra Zagorje ter prisluhnili spodbudnim besedam dr. Sanele Peresciutti (roj. Banović). Sanela jih je nasmejala, z njimi delila veliko zgodb in izkušenj, jih povabila v skupnostno razmišljanje o solidarnosti in medsebojni pomoči ter jih zasipala s spodbudami za življenje – da zares zaživimo in ne le preživimo.

V Mladinskem centru Zagorje ob Savi so na projekt in dogodek zelo ponosni ter si želijo, da bi v bližnji prihodnosti začeli graditi mrežo za mladino v lokalni skupnosti, ki bi skrbela za medsektorsko sodelovanje in celostno obravnavo mladostnikov.