EU zadeve

Slovenija je prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije

2. 7. 2021 avtor: Uredništvo

V okviru predsedovanja bo naslovljeno tudi področje državljanskih prostorov za mlade

Slovenija je včeraj, 1. julija 2021, prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije. Predsedovanje bo potekalo pod sloganom »Skupaj. Odporna. Evropa.«, v okviru katerega si bo Slovenija prizadevala za okrevanje in večjo odpornost EU, razmislek o prihodnosti Evrope, krepitev pravne države in evropskih vrednot ter varnost in stabilnost v evropski soseščini. Slovenija bo prva država, ki bo aktivno naslavljala področje državljanskih prostorov za mlade v katerih imajo mladi pravico do svobode združevanja, izražanja, mirnega zbiranja in v katerih so jim zagotovljene vse človekove pravice.

Urad Republike Slovenije za mladino v času predsedovanja Slovenije Svetu EU načrtuje več aktivnosti v sodelovanju z različnimi deležniki. Glavna tema so državljanski prostori za mlade (youth civic spaces). Vsebino bodo smiselno vključevali v dokumente in vse spremljajoče aktivnosti. V sklopu različnih aktivnosti pa bodo naslavljali tudi vidik COVID-a. O tej tematiki so opravili tudi razpravo med mladimi in v mladinskem sektorju v Sloveniji.

Osrednji dogodek bo Evropska mladinska konferenca, ki bo potekala med 26. in 30. septembrom v Mariboru. Namen konference je oblikovanje predlogov za implementacijo devetega evropskega mladinskega cilja in predvsem ustvariti prostor za dialog med odločevalci in mladimi, kar bodo podkrepili v njihovi diskusiji o evropskih mladinskih politikah. Evropsko mladinsko konferenco, kot eden izmed najpomembnejših dogodkov na področju mladine na evropski ravni pa bodo povezali s trenutno najbolj aktualnim procesom, Konferenco o prihodnosti Evrope. 

Kot je v sporočilu za javnost poudarila direktorica Urada RS za mladino, mag. Dolores Kores, Slovenija podpira prizadevanja organizacij mladinskega sektorja, da mladim predstavijo predsedovanje Slovenije Svetu EU, saj jim bo to omogočilo večjo stopnjo soudeležbe in vključevanja v procese odločanja.

V okviru predsedovanja se odpira tudi izjemno pomembno tematiko in sicer mobilnost prostovoljcev in čezmejno solidarnost, ki bo pomembno vplivala tudi na izvrševanje pomembnih evropskih programov kot sta Erasmus + in Evropska solidarnostna enota. Sprejemali in oblikovali bodo sklepe o implementaciji evropske mladinske strategije, ki obravnava osrednja področja mladinskega sektorja: angažiranje, povezovanje, opolnomočenje in vključevanje ter skupaj z Evropsko komisijo in naslednjimi šestimi predsedujočimi državami pripravili in sprejeli triletni delovni načrt, ki bo začrtal delovanje naslednjih dveh ciklov na področju mladine

Sporočilo za javnost Urada RS za mladino lahko preberete tukaj.

Prioritete predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije na področju mladine na kratko:

– Osrednja tematika slovenskega predsedstva bo participacija mladih, s poudarkom na državljanskih prostorih za mlade.

– Slovensko predsedstvo bo pripravilo tudi odziv na poročilo Komisije o izvajanju krovne strategije EU za področje mladinske politike s predlogom vizije razvoja tega področja, ki ga bodo strnili tudi v nov tri letni delovni načrt za izvajanje te strategije.

– Posebno pozornost bodo posvetili izvajanju mladinskega dialoga EU in mobilnosti prostovoljcev ter čezmejni solidarnosti ter vplivom Covid-19 in v tej povezavi tudi uporabi instrumentov kot so Erasmus+, Evropska solidarnostna enota in Sklada za obnovo in odpornost.