Mlade družine

Socialni transferji za mlade družine

27. 1. 2020 avtor: Uredništvo

Z novim letom se približuje tudi čas oddaje izračuna dohodnine, hkrati je tudi čas za pregled vseh možnosti, ki jih je, preko socialnih transferjev, mlada družina lahko deležna. Odgovore, kaj je na voljo mladim družinam in kam se lahko obrnejo v primerih, ko rabijo pomoč, smo poiskali na Centrih za socialno delo in na Zvezi prijateljev mladine Moste-Polje. V nadaljevanju si preberite, kaj lahko pričakujete.

Po podatkih območne službe Centra za socialno delo (CSD) Dolenjske in Bele krajine in Celja imajo mlade družine enake pravice kot vsi ostali prejemniki socialnih transferjev. V kolikor izpolnjujejo zakonske pogoje ste lahko upravičeni do:

V letu 2019 so se po 7 letih sprostili varčevalni ukrepi na področju družinskih prejemkov, in sicer: 

Na CSD Celje so še povedali, da se mlade družine na njih obrnejo največkrat zaradi brezposelnosti, pa tudi zato, ker “prejemajo tako nizke dohodke, da z njimi ne morejo poravnavati svojih nujnih življenjskih stroškov (npr. najemnine za stanovanje ali katerih drugih stanovanjskih stroškov) ter zaradi stanovanjske problematike. CSD jim lahko ponudi zgoraj opisane socialne transferje, ter jih opozori na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj, kadar jih posamezne občine objavijo.” Usmerijo jih tudi na humanitarne organizacije in društva, kot so Rdeči križ, Karitas in druge, ki so pripravljene pomagati ljudem v stiski.

Anita Ogulin, Zveza prijateljev mladine Moste-Polje, pravi, da se na njih po pomoč obrne veliko mladih družin iz vseh krajev Slovenije. “Ni dneva, da ne bi prejeli klicev, obiskov ali pisnih vlog za podporo in pomoč družinam z nepreskrbljenimi otroki.  In tako jih dnevno  vključujemo v naše humanitarne in podporne programe saj prav k vsaki družini pristopamo celostno. Pri tem pa je potreben tudi predlog uradne institucije, ki družino pozna in jo usmerja na nas –  torej CSD, zdravstveni domovi, šolske in vrtčevske svetovalne službe, lokalne skupnosti, bolnišnice.” 

Razlogi, zaradi katerih občutijo stisko so raznoteri: “od izgube prihodka, težkih bolezni staršev ali otrok, nezgod, smrti v družini, nenadnimi drugimi  dogodki, izgubo bivališča in podobno.” našteva Anita Ogulin. “Družinam nepreskrbljenih otrok nudimo celostno podporo in pomoč skozi projekt Veriga dobrih ljudi in Rastemo skupaj, kar pomeni:  materialno pomoč (hrana, oblačila, čistila, osebna higiena, oprema za dojenčke), finančno pomoč, psihosocialno podporo in pomoč (individualne pogovore, terapevtske obravnave, mediacija), različna usposabljanja  in delavnice (finančno opismenjevanje, skrb za zdravje, starševstvo,) socialno mreženje (skupne počitnice, izlete, vikend terapevtske tabore ipd) vključevanje otrok v projekt Botrstvo, brezplačna učna pomoč učencem in dijakom in tudi humanitarne štipendije.” Nadalje pove, da zelo pogosto pot do ZPM Ljubljana Moste Polje najdejo družine s pravnimi problemi. “Seznanimo jih z možnimi pravicami ter jim pojasnimo pravna vprašanja. Pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev pomagamo pri oddaji vlog, pregledamo izdane odločbe in pomagamo pripraviti pritožbe. Pomagamo jim lahko tudi pri uveljavljanju sprememb, na primer, če se je dohodek družine znižal. Nadalje pomagamo pri vlaganju izvršb za preživnino. Nudimo tudi pomoč pri reševanju stanovanjske problematike ter pomoč pri postopkih, v katerih lahko pride do izgube nepremičnine, ki za uporabnike predstavlja dom (stečaji, izvršbe).

Anita Ogulin poudarja, da je na voljo več oblik pomoči tudi študentskim družinam, kot so subvencije bivanja v študentskem domu, možnosti študentskega vrtca, denarna pomoč pri ŠOU preko Fundacije študentski tolar.

Vir: uredništvo mlad.si
Foto: pixabay