Vključenost

Socialno vključevanje mladih v Prlekiji

26. 11. 2019 avtor: Uredništvo

Mladinski center Prlekije redno skrbi za mlade, še posebej za tiste, ki se zaradi različnih razlogov nimajo priložnosti vključevati v družbo. Trudijo se, da bi vsi čutili pripadnost skupnosti, v kateri vsak lahko prepozna skupno identiteto in vrednote. Eden glavnih razlogov za socialno izključenost je revščina. Poleg revščine so razlog za izključenost lahko tudi težave pri zaposlovanju in otežena dostopnost do zdravstvenih in socialnih storitev. Velik vpliv na socialno izključenost mladih ima tudi kraj oziroma območje bivanja. Mladi iz podeželja so veliko bolj socialno izključeni kot mestna mladina. Zato se v Mladinskem centru Prlekije vsak dan trudijo za čim boljšo vključenost mladih iz Prlekije in širše okolice v družbo.

Vsak dan organizirajo neformalno druženje mladih s pomočjo različnih delavnic in predavanj, kot je bilo na primer predavanje in delitev izkušenj s slepimi in slabovidnimi z naslovom Slepota in osveščanje ljudi ter predstavitev bele palice za slepe. Mladi iz ranljivih družbenih skupin si s pomočjo takšnih dogodkov razširijo obzorje in pomagajo z nasveti za čim boljše reševanje njihovih težav in preprek. Delavnice jim nudijo nasvete, ki jim pomagajo pri vključevanju v družbo in iskanju zaposlitev. V mldinskem centru pa mladim nudijo tudi svetovanje pri reševanju njihovih problemov in jih napotijo v institucije, ki so za to pristojne.

Vir in foto: Mladinski center Prlekije