Neformalno izobraževanje / Vključenost

Socialno vključevanje mladih

26. 10. 2018 avtor: Mladinski center Dravinjske doline

Predstavniki Mladinskega centra Dravinjske doline so se med 2. in 8. oktobrom 2018 udeležili šestdnevnega mednarodnega usposabljanja Socialno vključevanje v mladinskih centrih, ki je potekalo v organizaciji Mladinske mreže MaMa. Tema usposabljanja je bila vključevanje mladih iz različnih ranljivih ciljnih skupin v mladinske centre. Mladinski delavci so imeli priložnost spoznati teorijo socialnega vključevanja in različne priznane metode s področja dela z mladimi z manj priložnostmi. Matic Munc, priznani psiholog iz društva Brez limita, je predstavil metodo sociodrame, Barbara Polajnar pa je udeležence popeljala v zakulisje gledališča zatiranih.

Številne organizacije po Sloveniji že izvajajo dobre prakse na področju socialnega vključevanja, ki jih imajo lahko mladinski delavci za zgled pri ustvarjanju novih uspešnih zgodb. Mladim z manj priložnostmi lahko tako ponudijo priložnost za krepitev kompetenc v neformalnih oblikah mladinskega dela.

Pri grajenju vključujoče družbe moramo sodelovati vsi, zato je pomembno, da ste pri tem aktivni tudi mladi.

Več