Digitalizacija

Sodobna medijska potrošnja mladih

26. 7. 2022 avtor: Uredništvo
Sodobna medijska potrošnja mladih

Kako mladi konzumirajo medije? Kakšne so njihove medijske preference? Kako so njihove medijske rabe povezane z njihovimi vrednotami in družbenim položajem?

V raziskovalnem projektu Medijski repertoarji mladih: Socialni, politični in kulturni aspekti digitaliziranega vsakdana, ki jo izvajajo v Centru za politološke raziskave FDV preučujejo, kako se osnovnošolci, dijaki in študentje, ki odraščajo v visoko digitaliziranem vsakdanu, formirajo kot t. i. medijski protrošniki (angl. prosumers). Mladi namreč niso več zgolj konzumenti temveč hkrati tudi aktivni medijski producenti.

Cilj raziskave je oblikovati tipologije medijske potrošnje in medijskih preferenc oziroma medijskih repertoarjev med mladimi. Medijski repertoarji so preplet raznolikih praks, posredovanih pomenov in soustvarjanja medijskih fenomenov. V tem smislu so medijski repertoarji tudi del procesa konstituiranja identitet.

Poleg tega v raziskavi ugotavljajo tudi povezanost medijskih tipov mladih z razlikami v njihovi kulturni potrošnji, medijsko in digitalno edukacijo, politično participacijo ter s strukturnimi razlikami znotraj samega digitalnega vsakdana mladih.

Več o raziskovalnem projektu najdete na spletni strani, kjer najdete tudi zanimive blog zapise.