Izobraževanje / Okolje in trajnost

Sofien Msalmi iz Tunizije obiskal Prleško razvojno agencijo

15. 5. 2023 avtor: Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center NVO, socialno podjetje
Sofien Msalmi iz Tunizije

V okviru projekta Evropske solidarnostne enote je Mladinski svet Ljutomer uspel na razpisu Nacionalne agencije MOVIT, ki ga je Urad Republike Slovenije za mladino pooblastil za izvajanje mladinskih EU projektov.

Tako so v Mladinskem svetu Ljutomer izbrali za šestmesečno prostovoljno delo v Prlekiji preko zoom kontaktov od blizu 1000 kandidatov prav 23-letnega Sofiena Msalmija iz Tunizije. Le ta se je že zelo uspešno vključil v vsa raznolika udejstvovanja lokalnih mladinskih struktur ter se tudi že spoznal z najvišjo mladinsko avtoriteto v Republiki Sloveniji – predstavnicami Urada RS za mladino kot tudi slovenskimi mladinskimi strukturami, nedavno na posebnem posvetu v Ljubljani. Pred kratkim pa je tudi obiskal sedež Prleške razvojne agencije – PRA v Ljutomeru, kjer sta ga sprejela direktor, vodja projektov Goran Šoster, univ. dipl. ekon. in strokovna sodelavka Maja Šogorič, univ. dipl. kom.

Prleška razvojna agencija opravlja tudi vlogo nosilnega partnerja Lokalne akcijske skupine (LAS) Prlekija. LAS Prlekija je lokalna akcijska skupina, ki je ustanovljena na pobudo osmih občin (Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej),ki se pa umeščajo v dve Upravni enoti (Gornja Radgona in Ljutomer).

Celotno območje LAS Prlekija leži v razvojni regiji Pomurje, ki je sicer po večini kazalnikov najmanj razvita regija v državi. Območje LAS Prlekija šteje 38.113 prebivalcev in se razprostira na 388,7 km² površine. V pogovoru mu je bila nazorno predstavljena vloga, pomen in cilji same Prleške razvojne agencije kot tudi LAS-a Prlekije.

Mednarodni mladinski aktivist in prostovoljec Sofien pa je gostitelju predstavil pomen ESE (Evropske solidarnostne enote) in njegove vloge pri tej realizaciji kot tudi domovino iz katere prihaja. Na pogovoru so še sodelovali predstavniki Mladinskega sveta Ljutomer in Mladinskega centra Prlekije. Dogovorjeno je bilo, da bo na območju vseh osmih občin v času njegovega tukajšnjega bivanja predstavil svojo deželo in sam pomen ESE, spoznal značilnosti vsake občine kot tudi posamezne župane in ključne osebe siceršnjega družbeno gospodarskega razvoja na tem območju. Zelo rad tudi v prostem času kolesari ter spoznava nove etnografsko kulturne značilnosti, zelo navdušen je pa v angažiranju na slovenskem podeželju ter v socialno varstvenih, mladinskih, večgeneracijskih, samooskrbnih in humanitarnih dejavnostih.

Ob slovesu mu je direktor Goran Šoster za spomin podelil knjižno delo »Zavarovana območja v Prlekiji«, Sofien pa Prleški razvojni agenciji pravkar izdano novo publikacijo Urada RS za mladino» Fizični in virtualni prostori za mlade«, kjer je predstavljen iz celotne pomurske regije prav Mladinski center Prlekije, v sklopu katerega prebiva v času izvajanja svojega plemenitega udejstvovanja v Sloveniji.

Tekst, foto:
Niko Mesarič