Vključenost

Sožitje generacij

30. 3. 2022 avtor: Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center NVO, socialno podjetje

Mladinski center Prlekije – Pokrajinski center nevladnih organizacij, socialno podjetje na svojem centralnem sedežu in kompleksu na Spodnjem Kamenščaku dnevno pripravlja vsebinsko najrazličnejše aktivnosti in dogodke, ki so brezplačni in namenjeni vsem generacijam. Že leta 2005 je organizaciji bil podeljen s strani države status delovanja v javnem interesu na področju socialnega varstva in leta 2012 na področju mladinskih struktur. V sodelovanju z družbeno odgovornimi trgovskimi podjetji s sedežem v Ljubljani in njihovimi trgovskimi centri na območju Prlekije ter predanimi prostovoljci Mladinskega sveta Ljutomer in Mladinskega centra Prlekije ter profesionalnim kadrom MCP-ja vsak delovnik med drugim delijo živila socialno ogroženim mladim družinam, posameznikom in ljudem ter družinam z manj priložnostmi. Samo v lanskem letu je bilo tako razdeljeno čez 20 ton živil. V programsko projektnem sklopu MCP-ja in Centra za družine je tako nedavno potekala kulinarična delavnica »Priprava šamrol«, ki jo je zelo izvirno in pohvalno izvedla Anita Potočnik. Tako se lepo uresničuje sožitje generacij, ko mladi izvajajo aktivnosti tudi za starejše in starejši za mlade. Na celodnevni obisk pa so prišli tudi prijetni gostje – uporabniki in osebni asistentje iz KDR – Združenje asistenca, so. p. z Dragico Kosmajer in Petro Razlag na čelu. Tudi njih je Anita teoretično in praktično poučila, preizkusili pa so se tudi v pripravi šamrol, s katerimi so se tudi posladkali. Sledilo je prijetno druženje z ogledom celotnega kompleksa in načrtovanjem prihodnjih srečanj.