Izobraževanje

Spletni tečaj za mladinske delavce “Globalno lokalno učenje”

28. 4. 2020 avtor: Uredništvo

Spletni tečaj MOOC Global Education Goes POP, je produkt dvoletnega dela v mednarodnem projektu partnerskih držav, Globalno lokalno učenje (Global Education Goes Local), katerega cilj je s pomočjo neformalnega globalnega učenja motivirati učitelje in mladinske delavce k aktivni participaciji in osveščanju o Ciljih trajnostnega razvoja.

Projekt si prizadeva spodbuditi kritično razmišljanje mladih ter njihovo aktivno državljanstvo. V današnji digitalni družbi je velik izziv motivirati mlade k aktivni participaciji in osveščanju z uporabo tradicionalnih metod (preko delavnic, letakov, brošur …), zato so se v projektu odločili za mladim bolj zanimiv pristop in sicer za spodbujanje aktivno globalnega državljanstva preko pop kulture.

Globalne teme se nam velikokrat zdijo abstraktne, ker jih ne povezujemo z lastnimi dejanji ali se ne zavedamo razsežnosti lastnih dejanj v lokalnem okolju. Zato se v projektu osredotočajo najprej na lokalne tematike, ki jih nato povežejo z globalnimi razsežnostmi in s tem spodbudijo razmišljanje o globalni soodvisnosti ter izvedbi konkretnih akcij za širjenje osveščenosti.

Vsi, ki delate z mladimi vabljeni na interaktivni spletni tečaj, ki bo potekal pet tednov (5 modulov), s pričetkom 27. 4. 2020. Za vsak modul so predvidene 3-4 ure aktivnega sodelovanja.

Več informacij in prijava na spletni tečaj je na voljo TUKAJ.

Vir: Inštitut za afriške študije