Mladinski sektor

Sprejet Lokalni program za mladino v Mestni občini Celje: MLADI SO CELJE 2022-2027

29. 6. 2022 avtor: Celjski mladinski center
Sprejet Lokalni program za mladino v Mestni občini Celje

V torek, 21. junija, je Mestni svet Mestne občine Celje na 23. redni seji soglasno sprejel Lokalni program za mladino v Mestni občini Celje: MLADI SO CELJE 2022 – 2027.

Lokalni program za mladino v Mestni občini Celje: MLADI SO CELJE 2022 – 2027 je pripravil Celjski mladinski center v sodelovanju z Mestno občino Celje in Mladinskim svetom Celje. Tekom procesa priprave lokalnega programa, s pričetkom konec leta 2019, je bilo izvedenih veliko aktivnosti, pri katerih so sodelovali predvsem mladi, mladinske organizacije, organizacije za mlade, predstavniki formalnega šolskega izobraževanja in vse druge strokovne organizacije, ki delajo za mlade ali z mladimi.

Prioritetna področja, na katera se dokument osredotoča in so ključna za mlade v občini so:Zaposlovanje in podjetništvoStanovanjska politikaPsihično in fizično počutjeOkoljeNeformalno izobraževanjeInfrastrukturaAktivacija in mladinsko organiziranjeDialog z odločevalciInformiranjeKultura in prosti čas

Na podlagi rezultatov spletne ankete, ob izvedbi fokusnih skupin in upoštevanju usmeritev evropskih in nacionalnih strateških dokumentov je delovna skupina pripravila strateške cilje in ukrepe za posamezna področja, ki naj bi se izvajali v obdobju 2022 – 2027. Te ukrepe je javno predstavila in jih dopolnila s pobudami.

Predlogi ukrepov na področju mladine v Mestni občini Celje so v Lokalnem programu na področju mladine v MOC osrednji in najpomembnejši del celotnega dokumenta. Pripravljenih je 29 ukrepov, ki so bili zasnovani na osnovi predlogov, ki so jih podali mladi, mladinski delavci in strokovni delavci s področja mladine in mladih.

 Med ukrepe sodi tudi:

S sprejetjem Lokalnega programa za mladino se je Mestna občina Celje zavezala, da bo načrtno urejala področje mladine in vzpostavila dolgoročno kakovostnejše okolje za življenje in razvoj mladih. V programu so opredeljeni konkretni ukrepi, nad katerimi bo bdel Celjski mladinski center kot osrednja institucija na področju mladine v MOC.