Izobraževanje

Spremembe na področju štipendij

5. 12. 2023 avtor: Uredništvo
hranilniček

Sprejeta je bila novela Zakona o štipendiranju, ki dijakom in študentom ob izpolnjevanju določenih pogojev omogoča istočasno prejemanja državne in Zoisove štipendije, določa pa tudi korekcijo zakonodaje, da štipendisti od 1. januarja 2024 ne bodo prejeli nižjih nakazil štipendij.

Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin, Zoisova štipendija pa je namenjena dijakom in študentom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Sprejeta novela zakona dijaku ali študentu iz socialno šibkejšega okolja, ki dosega izjemne dosežke, z novim šolskim letom 2024/2025 omogoča istočasno prejemanje državne in Zoisove štipendije. Prav tako bodo štipendistke in štipendisti v januarju 2024 prejeli nove odločbe, s katerimi bo odločeno o višini državne štipendije od 1. januarja 2024. Vlog ni treba oddajati, saj bodo centri za socialno delo izdajali odločbe po uradni dolžnosti.

Ena izmed novosti je tudi prenos Ad futura štipendije na ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo ter na ministrstvo, pristojno za vzgojo in izobraževanje. Trenutno je izvajanje v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za katerega postopke na prvi stopnji vodi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad. Ker gre predvsem za spodbujanje študija v tujini, se z novelo financiranje in pristojnost za to vrsto štipendij prenaša na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Prenos Ad futura štipendij bo izveden s šolskim oziroma študijskim letom 2025/2026.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti