Finance

Spremembe na področju štipendiranja

10. 6. 2020 avtor: Uredništvo

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) je tudi na področju štipendiranja prinesel nekaj ukrepov, ki odstopajo od sicer veljavnih določb Zakona o štipendiranju. Ukrepi, ki spreminjajo sofinanciranje, pridobivanje in vračanje štipendij so v veljavi od 1. junija 2020 do 31. decembra 2020, razen ukrepov glede uveljavljanja izjemnih dosežkov za pridobitev Zoisove štipendije, ter glede kadrovskih štipendij, ki se uporabljajo najpozneje do zaključka šolskega oziroma študijskega leta 2020/2021.

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

Na področju državnih štipendij sta v veljavi dva ukrepa, povezana z mirovanjem in vračilom prejete štipendije.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Na področju Zoisovega štipendiranja so veljavni tudi ukrepi mirovanja in odloga vračila, kot je to navedeno za državne štipendije. Dodatno je spremenjen način uveljavljanja izjemnih dosežkov za šolski oz. študijski leti 2020/2021 in 2021/2022.

V šolskem oz. študijskem letu 2020/2021:

V šolskem oz. študijskem letu 2021/22:

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

Tudi na področju kadrovskega štipendiranja so veljavni tudi ukrepi mirovanja in odloga vračila, kot je to navedeno za državne štipendije. Poleg tega se uveljavljajo naslednje spremembe, ki veljajo do zaključka šolskega oz. študijskega leta 2020/21:

Dodatne informacije in odgovori na najpogostejša vprašanja so na voljo na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vir: Študentska organizacija Slovenije