Mladinski sektor

Srečanja generalnih direktorjev za področje mladine v Pragi

20. 9. 2022 avtor: Uredništvo

Vršilka dolžnosti direktorice Urada RS za mladino mag. Tina Kosi in Igor Jesih sta se udeležila srečanja generalnih direktorjev za področje mladine v Pragi, v okviru češkega predsedovanja Svetu EU.

Na dvodnevnem srečanju je sodelovalo več kot 50 udeležencev, predstavnikov držav članic, Evropske Komisije, Sveta Evrope in drugih deležnikov na področju mladine. Razpravljali so o možnostih sodelovanja mladinskega sektorja s šolami v povezavi z neformalnim izobraževanjem kot dodana vrednost formalnemu. Partnerstva med šolami in mladinskim sektorjem predstavljajo pomembno vrzel v izobraževalnem sistemu za krepitev dela z mladimi in organizacijami.

Na srečanju so bili predstavljeni primeru dobrih praks, tudi iz Slovenije, udeleženci pa so imeli priložnost obiska mladinskega centra v Pragi ter Zveze tabornikov na Češkem.

V okviru srečanja so člani držav članic razpravljali tudi o vplivu vojne v Ukrajini, kjer je bila izpostavljena tematika soočanja politik z izzivom integracije učencev beguncev ter tudi tistih, ki bodo verjetno ostali v državah gostiteljicah.

Vir: Urad Republike Slovenije za mladino