Organizacije za mlade

SREČANJE MLADIH MEDVOŠČANOV

7. 4. 2021 avtor: Uredništvo

V sredo, 31. 3. 2021, je Javni zavod Sotočje Medvode mladinskem centru Klub Jedro organiziral srečanje mladih medvoščanov, z upoštevanjem vseh ukrepov NIJZ v zvezi s preprečevanjem širjenja COVID 19.

Srečanje je tako zaradi epidemije potekalo v zaprtem krogu, udeležili pa so se ga vsi glavni deležniki lokalnega mladinskega delovanja in sicer: 2 predstavnika mladinskega centra oziroma JZ Sotočjepredsednica strokovnega sveta za mladino JZ Sotočjepredstavnik Društva tabornikov RDR Medvode, predstavnica medvoške podružnice oziroma stega Skavtov, predstavnica novonastajajočega drušva, v katerem želijo zagnati doživljajsko igrišče v Medvodah, kjer bi mladi delovali kot animatorji ter 2 predstavnika neformalne skupine mladih, ki pišeta magistrsko nalogo s področja lokalne mladine.

Na srečanju so se udeleženci dogovorili za organizacijo in izvedbo skupnega dogodka, ki bo potekal v jeseni, če bodo razmere dopuščale, z rdečo nitjo predstavitve in promocije mladinskih dejavnosti v občini Medvode.

Pogovor je tekel tudi o problematiki in izzivih sodobnega informiranja lokalne mladine in pomanjkanja participacije mladih v Medvodah, saj opažajo določeno mero apatičnosti pri mladih, zlasti od pojava epidemije dalje. Udeleženci so se dogovorili za redno sestajanje in si izmenjali informacije o možnostih sodelovanja med društvi in z Javnim zavodom Sotočje ter si izmenjali predloge za izboljšavo oziroma nadgradnjo mladinskih vsebin, ki se izvajajo v mladinskem centru. 

Vir: Javni zavod Sotočje Medvode